Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of International Relationship > The Department of History" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Cмирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Пінський церковний собор 7–10 лютого 1942 року та його наслідки (The pinsk church council on 7–10 february 1942 and its consequences). Український історичний збірник (Вип.21). pp. 133-148.

Smyrnov, A. (2019) The Ukrainian Orthodox Autocephalous movement during the years of German occupation. Annals of the University of Craiova. History (1(35)). pp. 43-53.

Yaremchuk, V. P. (2019) Politicization of history: terms, methods, significance. Relevant research of historical sciences : collective monograph. pp. 280-297.

Yaremchuk, V. P. (2019) The problem of ethnicity of Chernyakhiv archeological culture in the scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi (Проблема етнічної належності черняхівської археологічної культури в науковій спадщині Михайла Брайчевського). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin] (Вип.11). pp. 190-202.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2019) Джерела до історії Православної церкви Волині на початку ХІХ ст. (на прикладі храмів Заславщини). Православна церква в українському державотворенні: зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Наук. серія «Світові традиції державного управління» (VII). pp. 178-190.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2019) Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року. Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 70-75.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2019) Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) (The Regulation of Economic Activities of the Jewish Community in Volyn in the 18th century (the Case of 1759 from Liubarʼs Parish Register). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Вип. 1, Т. 2 (27). pp. 70-83.

Близняк, М. (M. Blyzniak) and Ковальська-Павелко, І. (I. Kovalska-Pavelko) (2019) «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) (“Similar to Yaroslav Dmytrovych, I was a history major at Ivan Franko National University of Lviv…”. Yaroslav Isaievych’s letters (1936–2010) to Mykola Kovalskyi (1929–2006)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.28). pp. 116-130.

Близняк, М. Б. (M. Blyzniak) (2019) Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. Острозька давнина (Вип.6). pp. 335-343.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Діяльність Марка Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево» (M. Antonovych’s activity within the Student association of national solidarism “Zarevo”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 40-48. ISSN 2409-6806

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (Slavic studies in works of Marko Antonovych). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 142 (3). pp. 42-45.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США) (The work of Mark Antonovych in the Ukrainian Free Academy of Sciences (USA)). Universum Historiae et Archeologiae : науковий журнал. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. pp. 184-193. ISSN 2664-9950 (Print)

Марчук, В. (V. Marchuk) (2019) Контрабанда і контрабандисти на «острозькій» ділянці східного кордону в 1921-1924 рр. (Smuggling and smugglers on Ostroh sections of the eastern border in 1921-1924.). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 122-130.

Мельник, О. (O. Melnyk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2019) «Bони повірили в мене, а я повірив у них» (особливості наукової школи М.Ковальського) ("They believed in me and i believed in them" (М.Kovalskyi’s Scientific School Features)). Український історичний журнал (№1). pp. 137-165.

Мельник, О. (O. Melnyk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959–1963 рр.). Universum Historiae et Archeologiae, 2(27) (Вип.1). pp. 25-39.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2019) Журнал «Громадянка» як джерело до вивчення діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (Hromadianka (The Female Citizen) Journal as a source for the study of the Ukrainian Women's Association in emigration functioning). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 132-138. ISSN 2409-6806

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2019) Господарський розвиток Костянтинова наприкінці XVI - першій половині XVII ст. Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присв.). pp. 232-245.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Усунення Варшавського митрополита Діонісія Валединського і початок реорганізації Православної Церкви в окупованій Польщі (1939–1940) (The removing of the metropolitan Dionisii Valedynskyi of Warsaw and the beginning of the reorganization of the Orthodox Church in german-occupied Poland). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.28). pp. 145-149. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2019) Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року (Rola Metropolity Warszawskiego Dionizego Waledyńskiego w ukształtowaniu Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego formacji 1942 roku) (The role of the Metropolitan of Warsaw Dionisii Valedynskyi constituting the wartime Ukrainian Autocephalous Orthodox Church). Przegląd Środkowo-Wschodni, 4. pp. 389-406. ISSN 2543-618X

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2019) Діяльність розвідувальної референтури УВО (1921–1929 рр.) (Activity of the UVO intelligence subdivision (1921–1929 рр.)). Військово-історичний меридіан (3(25)). pp. 40-51.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) (2019) Протинацистська діяльність СБ ОУН(Б) (1941–1944) (Anti-nazi activity of the SB OUN(B) (1941-1944)). Військово-науковий вісник (32). pp. 87-110. ISSN Галузевий державний архів СБУ

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.) (Foreign policy activities of the UNR emigration government in countries of Europe and North America (1924-1940)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 15-24. ISSN 2409-6806

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Сухих, А. (А. Sukhykh) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Идеологическое противостояние советских партизан и украинских повстанцев на Волыни в 1942–1944 гг. (The Ideological Confrontation of Soviet Guerrillas and Ukrainian Rebels in Volhynia in 1942–1944). Вестник Томского государственного университета (448). pp. 160-171.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн у період чехословацької кризи (1938–1939 рр.). Русин (57). pp. 251-270.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2019) Відображення акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників українського визвольного руху (Disclosure of the act of 30 june 1941 in the historical works and memories of participants of the ukrainian liberation movement). Військово-науковий вісник (31). pp. 81-98.

Book Section

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Люблінська унія в українській радянській історіографії (Lublin Union in Ukrainian Soviet Historiography). In: Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.: колективна монографія. Видавничий дім «Гельветика», Херсон, pp. 299-305.

Monograph

Andryeyev, V. M. and Haliv, M. D. and Hrytsenko, H. Z. and Ilnytskyi, V. I. and Masnenko, V. V. and Petrechko, O. M. and Sytnyk, O. M. and Yaremchuk, V. P. (2019) Chronology in the timeline of historical knowledge : collective monograph. Other. Liha-Pres, Lviv-Toruń.

Book

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Організація науково-дослідної роботи студента (конспект лекцій для студентів спеціальності 032 Історія та археологія факультету міжнародних відносин) (Organization of student research work (lectures for specific students lectures 032 history and archeology of the faculty of international relations)). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

This list was generated on Thu Jan 27 16:41:40 2022 EET.