Items where Subject is "Applied sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | Л | М | П | Р | С | Т | Ш | Ю
Number of items at this level: 65.

А

Антомонов, М. and Русакова, Л. and Волощук, О. and Пашинська, С. and Гущук, І. (2012) КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ В ГІГІЄНІ І МЕДИЦИНІ: МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ. Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії. Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 364-365.

Аранчій, О. and Гущук, І. (2012) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА РІВНЕНЩИНІ. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 173-174.

Аранчій, О. (O. Aranchiy) and Гущук, І. (I. Guschuk) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка даних щодо захворюваності дітей і підлітків у Рівненській області (Monitoring fnd hygienic assessment data morbidity in children's and teenagers in the Rivne region). Гігієна населених місць (Вип.60). pp. 328-333.

Б

Брезецька, О. and Гущук, В. and Драб, Р. and Гущук, І. (2016) ДО ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.).. pp. 68-70.

Бялковський, О. and Гущук, І. (2013) Реформування закінчилось, а проблеми залишились? СЕС профілактична медицина (№4). pp. 12-15.

Бялковський, О. and Гущук, І. and Лук'янов, М. (2013) Проблемні питання в діяльності Головних управлінь та Державних установ Держсанепідслужби України. Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: сьогодення та майбутнє / Збірник матеріалів науково-практичної конференції Державної санітарно-епідеміологічної служби України [Текст]. pp. 31-32.

Бялковський, О. and Гущук, І. and Лук’янов, М. and Шевченко, Г. and Шелевицька, Л. and Драб, Р. (2013) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТРАНСМІСИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». pp. 21-23.

Бялковський, О. and Шевченко, Г. and Гущук, І. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 20-22.

Бялковський, О. В. (Bialkovskyi O.) and Шевченко, Г. М. (Shevchenko H.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2012) Організаційно-правові засади реформування територіальних закладів держсанепідслужби України. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 20-22.

В

Волощук, Е. and Антомонов, М. and Гущук, И. (2012) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 27-29.

Волощук, О. В. (O. Voloshchuk) and Антомонов, М. Ю. (M. Antomonov) and Гущук, І. В. (I. Hushchuk) (2017) Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області (Analysis of the populatin morbidity level in the Rivne region). Довкілля і здоров`я ((1(81)). pp. 27-31. ISSN ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Г

Гошко, М. О. and Гошко, Т. Д. and Брух, О. О. and Галецька, Т. I. (T. Galetska) (2017) Eлектропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах V4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла (Electrical supply in conditions of energy deficit in V4 - feasibility compare of using different electric light sources). Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries. pp. 108-116.

Грищук, М. В. (M. Hryschchuk) (2012) Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні: реалії та перспективи (Legal regulation of work in Ukraine: Reality and Prospects). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 206-208.

Гушук, I. and Драб, Р. and Шелевицька, Л. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СЕРЕД ЛЮДЕЙ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ». pp. 31-32.

Гущук, I. and Комов, O. and Гущук, В. (2014) МОНІТОРИНГ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ДОЗАМИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛІСЬКИХ РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПІЗНІЙ ФАЗІ ГЛОБАЛЬНОЇ АВАРІЇ. Гігієна населених місць (Вип.63). pp. 213-221.

Гущук, І. (2012) ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 21-24.

Гущук, І. (2015) Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій. Екологічний вісник (№3). pp. 13-14.

Гущук, І. (2013) Поводження з відходами закладів охорони здоров'я. Довідник головної медичної сестри (№2). pp. 23-31.

Гущук, І. (2016) До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров'я. Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони Д36 здоров’я в Україні : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між- нар. участю (Київ, 23 берез. 2016 р.). pp. 52-54.

Гущук, І. (2012) Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об’єктів. СЕС профілактична медицина (6). pp. 28-29.

Гущук, І. (2012) ГІГІЄНІЧНИЙ АУДИТ ПРИ РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНОМУ ПІДХОДІ ДО ОЦІНКИ ОБ‘ЄКТІВ ДЕРЖСАНЕПІДНАГЛЯДУ. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 27-29.

Гущук, І. (2006) Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини. СЕС профілоктична медицина (№4). pp. 42-45.

Гущук, І. (2015) ДО ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я, В КОНТЕКСТІ “НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ НОВОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 2015-2025”. Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я : матеріали ннук.- пракг. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.). pp. 28-30.

Гущук, І. and Антомонов, М. (2011) РИЗИКОЛОГІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Конференція “Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку” з міжнародною участю. pp. 53-54.

Гущук, І. and Драб, Р. (2015) ВПЛИВ КЛІЩІВ ПОБУТОВОГО ПИЛУ НА ВИНИКНЕННЯ КЛІЩОВИХ АЛЕРГІЙ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Науково-практична конференція НАУКОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ В УКРАЇНІ присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка А.В. Громашевського. Матеріали конференції 15-16 жовтня 2015 року м. Київ. pp. 20-21.

Гущук, І. and Мамчур, Т. (2013) Гігієна рук як основа профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Довідник головної медичної сестри (№7). pp. 24-32.

Гущук, І. and Шугай, М. (2013) ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ ПО ДОСЛІДЖЕННЯХ ПСИХОЛОГО-ЕКОЛОПЧНИХ РИЗИКІВ І ФОБІЙ. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». pp. 59-60.

Гущук, І. (Guschuk I.) (2012) МОНІТОРИНГ ТА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЪ ВОДИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ВОДОПРОВОДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (MONITORING AND HYHIENYC ASSESSING THE QUALITY OF DRINKING WATER WITH CENTRALZED WATER SUPPLY IN RIVNE REGION). Гігієна населених місць (Вип.59). pp. 91-95.

Гущук, І. (Huschuk I.) and Брезецька, О. (Brezetska O.) and Гущук, В. (Huschuk V.) (2014) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ З ДЖЕРЕЛ ТА МЕРЕЖІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ВОДОПРОВОДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND HYGIENIC QUALITY OF DRINKING WATER SOURSES AND WA TER PIPE NETWORK OF THE CENTRALIZED RIVNE REGION). Гігієна населених місць (Вип.64). pp. 76-80.

Гущук, І. (Hushchuk I.) (2015) ДО ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ (TOWARDS THE ISSUE OF THE ORGANIZATION OF PUBLIC HEALTH SYSTEM IN UKRAINE). Довкілля та здоров'я (№2). pp. 78-79.

Гущук, І. (Hushchuk I.) and Брезецька, О. (Brezetska O.) (2012) Еколого-гігієнічна оцінка якості води річки Горинь. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 153-155.

Гущук, І. (Hushcuk I.) and Пархоменко, Д. (Parkhomenko D.) (2015) Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму. Довідник головної медичної сестри (№3). pp. 14-19.

Гущук, І. В. (2016) До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні. Мистецтво лікуваня ((5-6)). pp. 38-41.

Гущук, І. В. (2011) Вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ. Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, Рівне.

Гущук, І. В. (2017) Розбудова системи громадського здоров'я в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання (Development of public health system in Ukraine in the context of medical sector reform: risks and expectations). XVI З'їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Кам’янець-Подільський, 28 вересня - 1 жовтня 20Г року]: матеріали. pp. 53-55.

Гущук, І. В. (2015) Нові вимоги до поводження з медичними відходами. Довідник головної медичної сестри (№10). pp. 43-53.

Гущук, І. В. (Hushchuk I.) (2016) До концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні. XVI Конгрес Світової Федерації Товариств (8-23 серпня 2016 р., м. Берлін - м. К иїв). pp. 24-26.

Гущук, І. В. (Hushchuk I.) (2016) ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (SOME ISSUES OF TOE DEVELOPMENT OF PUBLIC HEALTH IN UKRAINE). Довкілля та Здоров'я (4). pp. 75-79.

Гущук, І. В. (Hushchuk I.) and Драб, Р. (Drab R.) (2015) ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ КЛІЩІВ ПОБУТОВОГО ПИЛУ ЯК ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ КЛІЩОВИХ АЛЕРГІЙ НА ОБ’ЄКТАХ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Гігієна населених місць (Вип.65). pp. 12-16.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2012) Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об'єктів держсанепіднагляду. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 27-29.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2016) До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина І. "Мистецтво лікування" (№1-2). pp. 28-30.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2016) Екологічні проблеми антропогенного характеру Рівненщини. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 берези. (Ч.1). pp. 55-56.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2015) Розбудова системи громадського здоров'я в Україні. Матеріали VI Конгресу Південно-Східно Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З'їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ). pp. 142-143.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Антомонов, М. Ю. (Antomonov M.) and Русакова, Л. Т. (Rusakova L.) and Волощук, О. В. (Voloshchuk O.) and Латинська, С. Л. (Latynska S.) (2012) Комплексні показники в гігієні і медицині: математичні аспекти. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 364-365.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Гущук, В. І. (Hushcuk V.) (2016) Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами. Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законо­ давство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.). pp. 20-22.

Гущук, В. and Гущук, І. (2013) АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ З ПОВОДЖЕННЯМ З ВІДХОДАМИ НА РІВНЕНЩИНІ. щоводження з відходами законодавство, економіка, технології Матеріали Національного форуму 24-25 жовтня 2013 року м. Луганськ. pp. 122-124.

Д

Драб, Р. and Гущук, І. (2012) МОНІТОРИНГ ЗА АНОФЕЛОГЕННИМ СТАНОМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВУ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 151-153.

Драб, Р. (Drab R.) and Шевченко, Г. (Shevchenko H.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Шелевицька, Л. (Shelenytska L.) (2012) Про вивчення циркуляції арбовірусів серед членистоногих Рівненської області. "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України " Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (восьмі марзєєвські читання) (Вип.12). pp. 136-137.

З

Зербіно, Д. and Гущук, І. (2011) Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини. Ліки України (3(7)). pp. 26-27.

Зербіно, Д. Д. (Zerbino) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2011) Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини. «Ліки України плюс». Науково-практичний журнал для лікарів та провізорів (3 (7)). pp. 26-27.

Л

Лико, Д. В. and Гущук, І. В. (2010) Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини. Other. РДГУ, Рівне.

Лико, Д. В. (Lyko D.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2008) Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (№5). pp. 47-49.

М

Мельник, Я. (Melnyk Y.) and Свищ, О. (Svishch О.) (2014) ФЕНОМЕН ЕТНОКУЛЬТУРНОГО МАРГІНЕСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. (PHENOMENON OF ETHNIC AND CULTURAL MARGINS: UKRAINIAN CONTEXT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 210-216.

П

Пашечко, О. А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. (ENERGY REFoRM FEATuREs IN THE CoNTEXT of soCIAL AND ECoNoMIC). promoting of energy saving and international experience. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 39-43.

Погорілко, М. (Pohorilko M.) (2015) Роль жінки в млинарському господарстві Львова у другій половині ХVІІ ст. у світлі договорів оренди млинів (The Role of Women in Mill Economy of Lviv in the Second Half of the XVII c. Based on Lease Agreements). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 170-177.

Р

Рєзніков, А. and Бялковський, О. and Гущук, І. and Кулакова, О. and Хоронжевська, І. (2013) Про застосування епідеміологічних досліджень у клінічній медицині. Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)» (читання, присвячені пам’яті академіка Л.В. Громашевського). Матеріали конференцій. p. 84.

Рєзніков, А. and Бялковський, О. and Гущук, І. and Кулакова, О. and Шевчук, Т. (2013) Про актуальність проблеми шигельозу. Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)» (читання, присвячені пам’яті академіка Л.В. Громашевського). pp. 82-83.

Радіонов, П. Ю. (P. Y. Rodionov) (2013) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОМ М. ПОРТЕРА. (Analysis of civil aviation activity in ukraine in accordance with m. Porter method.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 49-53.

С

Сало, І. (І. Salo) (2019) Очікувані параметри розвитку ринку плодів і ягід в Україні (Expected parameters of fruits and small fruits market development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 23-27. ISSN 2311-5149

Сафонов, Р. (Safonov R.) and Бялковський, О. (Bialkovskyi O.) and Гущук, І. (Hushcuk I.) and Драб, Р. (Drab R.) and Шеленицька, Л. (Shelenytska L.) (2016) Оцінка акарофауни житлових та інших обєктів рівненщини та сенсибілізації до алергенів побутового пилу населення області. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє». pp. 160-162.

Сафонов, Р. (Safonov R.) and Бялковсьний, О. (Byalkovsky O.) and Драб, Р. (Drab R.) and Брезецька, О. (Brezetska O.) and Гущук, В. (Gushchuk V.) and Гущук, І. (Guschuk I.) (2016) Еколого-епідеміологічно-ентомологічний моніторинг за поширенням трансмісивних захворювань у Рівненській області (ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGICAL AND ENTOMOLOGICAL MONITORING OF TRANSMISSIBLE DISEASE PREVALENCE IN RIVNE REGION). Актуальні проблеми сучасної медицини, 16 (4(56)). pp. 163-165.

Т

Тарасюк, О. (Tarasiuk O.) and Лось, І. (Los I.) and Шабуніна, Н. (Shabunina N.) and Шевченко, Г. (Shevchenko G.) and Гущук, І. (Gushchuk I.) and Кулакова, О. (Kulakova O.) and КУЗНЄЦОВ, В. (Kuznetsov V.) (2012) ОЦІНКА РОЛІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ НАСЕЛЕННЯМ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЕРЕД НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ФАКТОРІВ МОЖЛИВОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я (ESTIMATION OF THE ROLE OF CHORNOOYL ACCIDENT OY POPOLATION OF RIVNE REGION AMONG THE MOST SIGNIFICANT FACTORS OF POSSIBLE NEGATIVE INFLOENCE ON THE HEALTH). Довкіля та здоровя (№1). pp. 21-26.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК. Економічний простір: Збірник наукових праць (13). pp. 277-282.

Ш

Шевченко, Г. and Гущук, І. (2012) До питання ліквідації територіальних закладів держсанепід служби. "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ " ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (восьмі марзєєвські читання, 2012 рік) (Вип.12). pp. 241-243.

Ю

Ющук, О. (2009) Інформаційна безпека користувачів мережі Інтернет. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 224-231.

This list was generated on Sun Apr 14 08:02:10 2024 EEST.