Items where Subject is "Christianity. Christian religion"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 13.

Article

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Publishing activity of A. Richinskiу is on Volin in 20’s of ХХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 3-10.

Бендюк, М. (2003) Розвиток золотарства з ХVII ст. на прикладі окладу ікони „Богородиці Одигітрії” з Межиріцького монастиря. ВОЛИНСЬКА ІКОНА: дослідження та реставрація. pp. 80-82.

Близняк, М. (Blyzniak M.) (2016) Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року (Visitation of Paraskevo-Piatnytska church in Ostroh in 1786). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.25). pp. 6-13.

Борейко, Ю. (Y. Boreiko) (2014) ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПОВСЯКДЕННІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ (Ethnic and religious syncretism in everyday mentality of Оrthodox Ukrainians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 37-48.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2011) Досвід вселенського визнання: політична кон'юктура міжцерковного діалогу (Experience of universal confession: politic of interchurch dialog). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 71-77.

Збруцький, О. (2012) Плебанія (будинок ксьондза), костьолу Іоанна Хрестителя в місті Ізяславі Хмельницької області. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 160-166.

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2010) Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького (1577-1633) на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 52-60.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Autokefalia ukrainska: w poszukiwaniu modelu tworzenia koscielnej samodzielnosci. (Ukrainian Autocephaly: in Search of Church Independence). Miedzy wyobrazona a polityczna wspolnota. Materialy II Konferencji stypendystow Programu Stypendialnego Rzadu Polskiego dla Mlodych Naukowcow, Warszawa, 11 Maja 2011. pp. 189-200.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2020) Становлення Краківсько-Лемківської православної єпархії в період Другої світової війни (The establishment of the Cracow-Lemko region orthodox eparchy during the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 92-97.

Смирнов, Андрій (Andrii Smyrnov) (2021) Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року (The Unification Council of the Orthodox Church of Ukraine, 15 December 2018). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 32-38.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) (The church policy at the Russian imperia during first 19th half century (the Lutsk-Zhytomyr Dioceses as an example). Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. (Ч.2). pp. 134-138.

Шостак , І. В. (I. Shostak) Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону. (Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy at the Volhyn.). http://naub.oa.edu.ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih-protsesah-volynskoho-rehionu/.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття (The Lutsk-Zhytomyr Dioceses: specific development in the first part of the 19th century). Вісник Львівської Комерційної Академії. – Серія “Гуманітарні науки” (Вип. 5). pp. 27-33.

This list was generated on Mon Jul 15 14:46:36 2024 EEST.