Items where Subject is "Conflict study"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: К | Л | М | Р | Ф
Number of items at this level: 8.

К

Квашук, О.В. (2008) Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 78-87.

Л

Логвінов , А. (Logvinov А.) and Чальцева , О. (Chaltseva О. ) (2013) САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕТНІЧНИХ ГРУП В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТАХ (Selfidentification of ethnics groups in ethnics conflicts). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 183-188.

М

Маринич, Ж. (Zh. Marynych) (2013) Вибір батьками техніки дисциплінування у вирішенні дитячо-батьківських конфліктів. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 65-71.

Мацієвський, Юрій (2006) Етнічний конфлікт – вивчений феномен? Політичний менеджмент (4). pp. 108-123.

Мацієвський, Юрій (2004) Етнічність та конфлікт. Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе. Материалы ІІІ- его международного семинара.

Мацієвський, Юрій (2004) Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика (3). pp. 115-130. ISSN 1609-5499

Р

Рибак, А.І. (2008) Особливості політичних конфліктів у "постпомаранчевий період" в Україні. Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”, Вип.3. pp. 171-181.

Ф

Філіпова, В.В. (2009) Мовні засоби досягнення комунікативної мети при вирішенні конфліктів (на основі англомовного дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 254-257.

This list was generated on Wed May 29 18:28:56 2024 EEST.