Items where Subject is "History of religion"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book
Number of items at this level: 15.

Article

Альошина, О. (2009) Національно-церковний рух на Волині. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 3-12.

Балух, О. (O. Balukh) (2014) ПОВСТАННЯ 1490–1492 РР. НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ: НОВЕ БАЧЕННЯ (REBEllION 1490–1492 YEARS IN THE TERRITORY Of NORTHERN BUkOVINA AND EASTERN GAlICIA: NEW VISION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 27-36.

Буравський, O. (O. Buravskyi) (2014) СТАНОВИЩЕ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (Position of the Roman Catholic Church in the Right Bank Ukraine and Belarus in Early twentieth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 61-69.

Григель, Л. and Дзендзелюк, Л. (2012) Острозька Біблія 1581 року видання з фондів Львівського музею історії релігії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 390-397.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) and Паніна , Л. (L. Panina) (2010) Особливості українського національно-визвольного руху на Житомирщині (1990 - 1992 рр.) (Features of Ukrainian national liberation church motion are on Zhytomyr region (1990-1992)). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 43-53.

Кобетяк , А. (A. Kobetjak) (2011) Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст.(The Realization of the anti-religious campaign of the soviet authorities in Ostroh discrict in 50-80-s of the XX century ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 99-110.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) (2011) Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки (Вип.18). pp. 3-13.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. (The Roman Catholic Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII – the Ÿrst third of the ХІХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 138-144.

Прах, Б. (B. Prah) (2014) Апостольська адміністрація лемківщини: соціокультурні передумови і канонічне підґрунтя. (LEMKO APOSTOLIC ADMINISTRATION: ITS SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND And ITS CANONICAL BASIS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» . (Вип.22). pp. 260-275.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930-1944 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. pp. 242-250.

Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov) (2012) СТАВЛЕННЯ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Pavlo Skoropadskyi's attitude to the Orthodox Church during World War II). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.19. pp. 168-178.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2011) Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 - 2007 рр.)(Activity of Ukrainian Christian denominations and parties with Christian direction through the prism of social and political life of the country (2006-2007) ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 191-199.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. (Formation of the administrative-territorial structure of the Roman Catholic Church in the Ukrainian lands in the Russian Empire during the late 18th - beginning of 20th century). Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 326-335.

Book

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) and Кралюк, П.М. (P. Kraliuk) and Баран, В.К. (V. Baran) and Стоколос, Н. Г. (N. Stokolos) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Трофимович, В. В.(V. Trofymovych), eds. (2011) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.4 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Баран, В. К. (V. Baran) and Стоколос, Н. (N. Stokolos) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Трофимович, В. (V. Trofymovych), eds. (2011) Наукові записки. Серія історичне релігієзнавство. видавництво НаУОА, Острог. ISBN 966-7631-79-6

This list was generated on Wed May 29 18:26:18 2024 EEST.