Digital Repository of Ostroh Academy

Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (The image of home in P. Kulish’s short prost )

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (The image of home in P. Kulish’s short prost ). Філологічні трактати, Т.11 (№3–4). pp. 140-149.

[img] PDF - Published Version
Download (366kB)

Abstract

У рік святкування 200-ліття від дня народження П. Куліша, відомого українського письменника, науковця, філософа, перекладача, фольклориста, історика, людини-енциклопедиста, актуальність зазначеної теми визначається і ювілейною подією, й намаганням під іншим кутом зору подивитися на його творчість. Запропонована стаття дає можливість нового прочитання україномовної малої прози П. Куліша. Маємо за мету поєднання літературознавчого погляду на текст художніх творів із їх аналізом за допомогою інтердисциплінарної методології, залучаючи частково метод архетипів та компаративні студії, що дозволяє більш «стереоскопічно» бачити зображені автором колізії та героїв. Для цього використано архетипний концепт «Дім – Поле – Храм», універсальність якого була доведена працями К. Юнґа, М. Ґайдеґґера, Г. Гачева, С. Кримського. Зокрема, у цій статті проаналізовано образ Дому в малій прозі П. Куліша. Таким чином до аналізу художнього тексту залучаються певні філософські категорії. Зазначені концептні топоси є буттєвою основою епічного твору, без її усвідомлення зображені у творі події сприймаються «площинно». Загалом в оповіданнях П. Куліша представлені й інші топоси буття («Поле», «Храм») у вигляді переосмислених художніх образів, які становлять на сьогодні для нас дослідницьку перспективу. Зазначена методологія вже використовувалася нами для аналізу окремих літературних творів, в тому числі й для аналізу історичного роману П. Куліша «Чорна рада», у якому Дім представлено більше як буттєвий простір, натомість у малій прозі письменника він ще постає як художній образ із притаманними йому ознаками. Проаналізувавши образ Дому в оповіданнях П. Куліша, можемо висновувати, що він поєднує в собі кілька значень, виступаючи як Дім проживання родини, оселя, загалом рідна округа, село, рефлексуючи до образу України. (In the year of 200th anniversary of P. Kulish’s birth, who was a famous Ukrainian writer, scientist, philosopher, translator, folklorist, historian, a person with encyclopedic knowledge, the topicality of this paper is determined both by the commemoration of this event and an attempt to scrutinize his works from a different angle. This paper offers the opportunity for new interpretation of P. Kulish’s short prose written in the Ukrainian language. The purpose of the study is to combine literary view on his fiction works and their analysis applying interdisciplinary method, partially involving archetypal method and comparative analysis which allows more “stereoscopic” view on characters and conflicts depicted by the author. To achieve this purpose, an archetypal concept “Home – Field – Temple” has been utilized, the universal nature of which was proven by K. Jung, M. Heidegger, H. Gachev, S. Krymskyi. This paper in particular contains the analysis of the image of Home in P. Kulish’s short prose. Thus, the analysis of the literary work has also involved certain philosophical categories. The abovementioned conceptual topoi form an existential basis of an epic work the recognition of which facilitates perception of the events in a work as not “plane”. Basically, P. Kulish’s short stories also contain other existential topoi (“Field”, “Temple”) in the form of redefined fictional images which present prospects for the future research. The abovementioned methods have already been used by the author to analyze certain literary works including P. Kulish’s historical novel “Chorna Rada” (The Black Council), in which Home is represented more as existential space whereas in the writer’s short prose it emerges as a fictional image with its characteristic features. Having analyzed the image of Home in P. Kulish’s short stories we can conclude that it integrates several meanings, acting as Home for a family, a house, a native neighbourhood, a village, reflecting the image of Ukraine. )

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Uncontrolled Keywords: оповідання П. Куліша, концепт «Дім – Поле – Храм», образ Дому (P. Kulish’s short stories, concept “Home – Field – Temple”, the image of Home)
Subjects: by fields of science > Ethnology. Ethnography. Folklore
by fields of science > General issues of linguistics and literature > Literary criticism. Literary research
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 11 Jan 2020 20:02
Last Modified: 11 Jan 2020 20:02
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7981

Actions (login required)

View Item View Item