Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "Scientific centre > Laboratoty „Modern Technologies of Forming Foreign Language’s Communicative Competence”" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 36.

Б

Белявська, О.О. (O. Beliavska) (2009) Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (всихологічні властивості обумовлення процесу вивчення). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 40-50.

Бойчук, К.В. (2009) Лексичні особливості дискурсу друкованих засобів масової інформації. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 7-11.

Босик, О.С. (2009) Особливості мовленнєвого етикету (на прикладі лексичних одиниць англійської та французької мов). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 3-7.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2009) «Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions 1». Лінгвістичні дослідження Moving with the Times: Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». pp. 12-15.

К

Каленюк, Я.Ю. (2009) Концепт "ПРАВДА" в англомовній картині світу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 50-53.

Ковальчук, Я.І. (2009) Створення психолінгвістичної матриці при моделюванні образу політичного лідера. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 63-67.

Кондратьєва, А.Є. (2009) Українсько-американський культурний контекст: образ демонічного у творах В. Шевчука та Дж. Апдайка. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 73-77.

Корнійчук, Ю.Р. (2009) Маніпулятивний вплив у політичному англомовному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 83-87.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу. Актуальні проблеми психології : Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, 9 (Ч. 4). pp. 167-176.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Український національний характер та фактори його формування. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 234-242.

Костюк, О.Ю. (O. Kostiuk) (2009) Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині (друга половина ХІХ ст.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 243-251.

Костюк , О.Ю. (2009) Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 486-492.

Л

Лушпай, Т.М. (2009) Акультурація білінгвів як головний чинник формування особливих рис їх свідомості. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 108-112.

Лушпай, Т.М. (2009) Особливості свідомості білінгвів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 55-62.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2009) Актуальні проблеми гендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 288-294.

Н

Новоселецька , С.В. (2009) Глобальна англійська у євросоюзному контексті. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 73-81.

О

Олійник, Ю.В. (2009) Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 136-140.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Підготовка вчителів іноземної мови у Німеччині: сучасний стан та перспективи. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 ((13)). pp. 541-551.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.13). pp. 345-358.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.(Formation of professional competence of the future foreign language teachers). Наукові праці: Науково-методичний журнал, 105 (Вип.95). pp. 155-160.

Пашкевич, О.А. (2009) Особливості вербальної маніпуляції у політичних промовах державних секретарів США. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 165-170.

Перець, О.В. (2009) Професійна компетентність як основа авторитету викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 174-177.

Попадюк, О.В. (2009) Дискурсивні елементи як засоби зв'язності у навчальному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 187-191.

Пшенична, О.Ю. (2009) Особливості психолінгвістичного дослідження письмового тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 210-213.

Р

Роганова, М.О. (2009) Відображення невербальних засобів спілкування у фразеологічних одиницях англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 214-218.

С

Семенишин, О.М. (2009) Національно-культурні та соціопрагматичні аспекти компліментарних висловлювань в англійській та французькій мовах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 219-223.

Стасюк, І.С. (2009) Лексико-семантичне поле погоди. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 231-234.

Сухомлінова, Я.С. (2009) Порівняльний аналіз вербальних засобів вираження позиції політика у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 234-238.

Т

Ткачук, М.А. (2009) Лексико-семантичне поле їжі і діахронії. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 239-243.

Ф

Філіпова, В.В. (2009) Мовні засоби досягнення комунікативної мети при вирішенні конфліктів (на основі англомовного дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 254-257.

Х

Халанчук, Т.П. (2009) Прагматичні особливості концепту кохання у творі англійського письменника Хола Кейна. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 257-260.

Ц

Цвик, А.В. (2009) Лексична і синтаксична структура англійських висловлювань-вибачень. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 272-276.

Цуркова, І.В. (2009) Особливості текстів феміністичного характеру. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 276-280.

Ч

Чумак, Ю.О. (2009) Концепт ШЛЯХ в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 280-283.

Ш

Шарановська, З.Р. (2009) Прагматичні особливості висловлювання вихвалянь в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 284-287.

Ширяєва, Т.М. (2009) Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 189-196.

This list was generated on Sat May 21 03:08:58 2022 EEST.