Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of International Relationship > The Department of History" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | М | П | С | Т
Number of items: 11.

І

Іванов, C. (S. Ivanov) (2015) ОКУПОВАНА ВОЛИНЬ В КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ ПРОПАГАНДИ (Occupied Volyn’ in the context of German propaganda). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 67-75.

А

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI - першої половини XVII ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України : науковий збірник / упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк. Вип. 55. pp. 95-106.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) Описово-статистичні документи другої половини XVI ст. як джерело з історії організації Ковельської волості. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій та українській історії : науковий збірник / упоряд. А. Бондарчук, А. Силюк. Вип. 53. pp. 123-131.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2015) ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛ А З ІСТОРІЇ МІСТ ЗАСЛАВЩИНИ ПОЧАТКУ XVII СТ. (Descriptive and statistical historical sources of the towns of Zaslav region of the early XVII century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 129-135.

М

Марчук, І (І. Marchuk) (2015) РЕОРГАНІЗАЦІЯ Д. КЛЯЧКІВСЬКИМ ПІДПІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ОУН(Б) ТА УПА-ПІВНІЧ У 1944-1945 РОКАХ (Reorganization by D. Klyachkivskyi of Clandestine Network of OUN (b) and UPA- North in 1944-1945). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 96-100.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2015) Внесок Миколи Ковальського у відродження Острозької академі (Mykola Kovalskyj role in the revival of Ostrog Academy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 5-10.

П

Пшеничний, Ю. (Yu. Pshenychnyi) (2015) ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДУБНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ–XV ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) (Historical topography of Dubno in second part of XIII–XV ss. (based on the archeological researches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 19-26.

С

Скопова, О. (О. Scopova) (2015) АНАРХО-СИНДИКАЛІСТСЬКИЙ РУХ ЯК ФАКТОР РАДИКАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ІСПАНІЇ (1918-1923) (Anarcho-syndicalist movement as a factor of radicalization political situation in Spain (1918-1923)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 159-162.

Смірнов, А. (A. Smyrnov) (2015) Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року (The Pochaiv Church Council on 18-23 August, 1941). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 61-66.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2015) НАСЕЛЕННЯ ЗВЯГЕЛЯ У ДЗЕРКАЛІ УРЯДОВИХ ОГОЛОШЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ (1942 – 1943 РР.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 84-90.

Т

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2015) УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ЧИННИКИ В ПОЛІТИЦІ АВСТРО-УГОРЩИНИ У 1914 РОЦІ (The Ukrainian and Polish factors in Austro-Hungarian policy in 1914). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 144-152.

This list was generated on Wed Mar 22 20:40:51 2023 EET.