Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких тема: "За напрямами > Політика > Зовнішня політика"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: P | А | Б | З | К | М | Н | Р | С | Т | Я
Число елементів на цьому рівні: 20.

P

Piotr, P. (2014) POWSTANIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻÓWKI SOLIDARNEJ POLSKI ZBIGNIEWA ZIOBRO. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції (м. Острог, 8 травня 2014 р.). с. 3-6.

А

Артьомова, Є. (Ye. Artyomova) (2013) ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ ТА ГЕОПОЛІТИЧ НА ТРАДИЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОСИБІЛІЗМУ. (EUROSCEPTICISM AND GEOPOLITICAL TRADITION OF THE FRENCH POSSIBILISM.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 68-78.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) та Мініч, Р. (R. Minich) (2013) СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? (STRATEGIC PARTNERSHIP OF UKRAINE WITH THE RUSSIAN FEDERATION: MYTH OR REALITY?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 79-88.

Б

Близняк, О. (O. Blyzniak) (2013) ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ «ДНІПРО». (Transborder collaboration of the RepublicBelarus and Ukraine within the scope.) of euroregion «Dnepr ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 89-102.

З

Загайна, А. (A. Zagaina) (2013) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІКОЛЯ САРКОЗІ У СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (THE FOREIGN POLICY OF NICOLAS SARKOZY IN THE MEDITERRANEAN REGION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 103-116.

Зінкевич , І. (I. Zinkevych) (2013) РОЛЬ УЧАСТІ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. с. 35-41.

К

Козачук, К. (K. Kozachuk) (2010) Україна та ЄС на шляху до Угоди про асоціацію (Ukraine and the EU towards an Association Agreement). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. с. 144-153.

Конопка, Н. (N. Konopka) та Горбатюк, А. (A. Horbatiuk) (2013) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА «ТРЕТЬОЇ ІНІЦІАТИВИ» П’ЄРА ТРЮДО. (PIERRE TRUDEAU’S FOREIGN POLICY OF THIRD OPTION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 117-125.

Кухарук, О. (O. Kukharuk) (2013) ПРИКОРДОННИЙ КОНФЛІКТ ВЕНЕСУЕЛИ З ГАЙАНОЮ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ. (THE VENEZUELA-GUYANA BORDER DISPUTE: PAST AND PRESENT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 228-240.

М

Малиновська, Наталія (2016) Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23 (2)). с. 50-57. ISSN 2519-2213 (print)

Мініч, Р. (R. Minich) (2013) ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ЇХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИНАХ ІЗ СИРІЄЮ У ПЕРІОД ПОВСТАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 2011-2012 PP. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. с. 42-49.

Н

Ногас, Ю. (Yu. Nohas) (2013) РОСІЙСЬКО-ВЕНЕСУЕЛЬСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧ НОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. (RUSSIAN-VENEZUELAN PARTNERSHIP THROUGH THE PRISM OF ENERGY COOPERATION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 241-252.

Р

Рута , Я. (Y. Ruta) (2013) НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ В ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. с. 56-63.

С

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2011) Роль ОДКБ у взаєминах Республіки Білорусь та Росії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. с. 413-419.

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2013) ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ВЗАЄМИНИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА НАТО В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 90-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. (MILITARY POLICY NATO – BELARUS COOPERATION IN THE FIRST HALF OF THE 1990-S). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 137-146.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі. Науковий вісник, №16 ((17)). с. 183-192.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2011) Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Серія „Історичні та політичні науки" (Вип.11). с. 234-238.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) (2010) Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу (The positions and interests of Member States in creating a modern EU Eastern policy). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. с. 66-76.

Т

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2017) Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки (Russian aggression against Ukraine as a threat to global security ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). с. 135-142.

Я

Ярмоленко, В. (V. Yarmolenko) (2013) РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД. (DEVELOPEMENT OF CONCEPTIONS OF CHINESE FOREIGN POLICY IN POST-BIPOLAR PERIOD.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». (Вип. 3). с. 279-288.

Цей список був створений у Wed Mar 20 03:53:48 2019 EET.