Items where Division is "The Department of Ukrainian Language" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | В | Г | К | М | С | Х
Number of items: 11.

K

Kocherha, S. and Visych, O. (2023) Crimean Travelogues by Lesya Ukrainka and Ivan Trush: Intermedial Parallels. Innovations in the Scientific, Technical and Social Ecosystems (1(7)). pp. 58-80. ISSN 2824-1843

В

Вісич, O. ( O. Visych) (2023) Жанрова своєрідність монологу Володимира Самійленка «Герострат» (Genre Specificity of Volodymyr Samiilenko’s Monologue “Herostratus”). Волинь філологічна: текст і контекст (35). pp. 386-400.

Вісич, О. (О. Visych) (2023) Свій/Чужий у просторі кримського роману Анастасії Левкової «За Перекопом є земля» (Friend/Stranger in the Space of Anastasia Levkova's Crimean novel «Beyond the Perekop is Land»). «Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень»: матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09.2023 р.). pp. 69-73.

Вісич, О. А. (O. Visych) (2023) Природний та культурний ландшафти в кримському доробку Миколи Чернявського (Natural and cultural landscapes in the Crimean creative work of Mykola Chernyavsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 257-261.

Г

Годунок, З. В. (Z. Hodunok) (2023) Простір і спогад: до питання вбезпечення існування в тоталітарній системі (на прикладі художніх репортажів С. Ославської) (Place and memory: on the question of ensuring of existence in the totalitarian system (on the example of artistic reports by S. Oslavska)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 262-266.

К

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) (2023) Художня топографія в авторських картинах світу Лесі Українки та Івана Труша: бінарний ефект (Artistic Topography in Lesya Ukrainka's and Ivan Trush's Pictures of the World: A Binary Effect). «Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень» : матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09.2023 р.). pp. 164-168.

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) and Вісич, О. А. (O. Visych) (2023) Художня реконструкція етнообразу кримських татар в українській літературі раннього модернізму (The artistic reconstruction of Crimean Tatars’ ethnic image in the Ukrainian literature of early modernism). Східний світ. pp. 69-84.

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) (2023) Поетична мапа Є. Маланюка: волинська гетеротопія (E. Malanyuk's poetic map: volynian heterotopy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 277-281.

М

Максимчук, В. В. (V. Maksymchuk) (2023) Острозький годонімікон XVI–XVII сторіч (Ostroh street names of XVI–XVII centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 292-298.

С

Семерин, Христина (Khrystyna Semeryn) (2023) Єврейський cвіт в українській малій прозі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.: міфопоетика, імагологія, естетика. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Х

Хом'як, І. М. (I. Khomiak) (2023) Актуальність проблеми деросіянізації українських антропонімів (The urgency of the problem of de-russification of Ukrainian anthroponyms). Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 29-31.

This list was generated on Mon Jul 22 23:38:46 2024 EEST.