Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of Economics Management > The Department of Finance" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | К | Л | М | Н | П | Х | Ш
Number of items: 30.

Б

Бенедик, Ю. Ю. (2010) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість. Наукові записки . Серія “ Економіка ”. Фінансова система України (Вип.14). pp. 94-101.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів України. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 91-99.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість. Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14). pp. 94-101.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду)». pp. 482-484.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє ” (12-13 травня 2010 року): у 2 т., 2. pp. 159-161.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації ”, 24-27 березня 2010 року. pp. 21-22.

Д

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 185-191.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Елементи соціального капіталу (Elements of social capital). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14).

Дем’янчук, О. І. (2010) Елементи соціального капіталу. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 271-279.

Дем’янчук, О. І. (2010) Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 185-191.

К

Карлін, М.І.(M. Karlin) (2010) Фінансово-економічні методи державного регулювання аутсорсингу в розвиткових країнах Азії: досвід для України. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 210-220.

Карлін , М. (M. Karlin) and Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання (The problems of forming of the State budget special funds' income base and the ways of solving these problems). Фінанси України (3). pp. 13-21.

Ковалець, Б. М. (2010) Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності галузі. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 335-341.

Ковалець, Б. М. (B. Kovalets) (2010) Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності галузі. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 335-341.

Козак, Л. В. (2010) Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 188-195.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2010) Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності. Наукові записки. Серія економіка (Вип.13). pp. 107-113.

Кривицька, О. Р. (2010) Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.15). pp. 184-194.

Л

Лісовський, О. П. (2010) До сутності додаткової вартості в контексті української школи фізичної економії. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 518-527.

М

Мінохіна, І. М. (2010) Кредитні деривативи як інстремент - ризик менеджменту та індикатор кризових явищ. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. (Вип.14). pp. 324-329.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка (Вип.15). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.13 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

П

Подганюк, Н. Б. (2010) Система пенсійного забезпечення України: проблеми та шляхи вирішення. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 290-296.

Х

Харчук, О. А. (2010) Особливості формування бренду комерційного банку України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 330-336.

Харчук, О. А. (2010) Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 414-420.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2010) Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції). pp. 432-436.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2010) Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід ”// Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 25-26 березня 2010 року.. pp. 121-123.

Хмарук, Ю. В. (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до державного бюджету України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 48-56.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (Increase income from the state property to the State budget of Ukraine). Фінансова система України : [зб. наук. праць] (Вип.14). pp. 48-56.

Ш

Шандрук, О. М. (2010) Муніципальні запозичення як джерело фінансування місцевих бюджетів. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 57-63.

This list was generated on Mon Jun 17 04:41:51 2019 EEST.