Items where Subject is "General section"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book | Other
Number of items at this level: 46.

Article

Aliakhnovich, Ina (2018) Art-therapeutic methods of work for students with special needs to the condition study at the Warsaw university through Polish UW project “University for all” as a successful example for Belarusian universities. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 169-173.

Belmas, I. and Kolosov, D. and Dolgov, O. and Tantsura, G. (2017) The stress-strain state of the flat rope of hoisting engine with considering their technical state. Technical Sciences, Construction and Architecture. pp. 191-196.

Shevchuk, Dmytro and Lebediuk, Vitalii and Matusevych, Tetiana (2023) Youth civic education in times of post-truth: cultural values aspect. Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, Youth Voice Journal, III. pp. 27-37.

Єгоричева, С. Б. (S. Yehorycheva) (2013) СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ (Current aspects of bank innovations classification). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 32-36.

Іванюк, Ірина (2018) Топос ідентичності у просторі соціального. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 150-151.

Бабюк, Наталія (Nataliia Babiuk) (2018) Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках» (Parameters of the anthropologised space in storytelling of Iryna Vilde “Butterflies on the hairpins”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 66-76.

Баласанян, Ніна (Nina Balasanian) (2018) Капеланське служіння - виховання людини в екстремальних умовах (Chaplain service - education of a person under extreme conditions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.19). pp. 7-17.

Божко, Наталія (2018) Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 183-186.

Ганаба, Світлана (Svitlana Hanaba) (2018) Феномен колективної пам’яті як онтологічної засади формування національної ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 152-154.

Давигора, І.Ф. (I. Davyhora) (2010) Трактування поняття "анотації" західними та вітчизняними вченими. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 37-38.

Демиденко, Олександр (Oleksandr Demydenko) (2018) Громадянська ідентичність українського студентства в контексті його участі в міграційних процесах (The civil identity of Ukrainian students in the context of their involvement in migration processes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). pp. 18-24.

Дротенко, Валентина (2018) Проблема ідентичності в культурі постмодерну. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 146-149.

Замікула, Ганна (Hanna. Zamikula) (2018) Проблема адаптації й ідентифікації турецької діаспори в Європі (The problem of adaptation and identification of the Turkish diaspora in Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 77-82.

Казьмєрчак, Аґнешка (Agnieszka Kazmierczak) and Бень, Домінік (Dominik Bien ) (2018) Теологія в теорії визволення (Theology in the theory of emancipation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 113-122.

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2013) Діяльність Олександра Домбровського в Науковому товаристві ім. Шевченка (The work of Oleksandr Dombrovskyi in The Shevchenko Scientific Society). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 107-111.

Козачинська, Вікторія (Viktoriia Kozachynska) (2018) Ідентичність: подолання VS віднайдення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 158-160.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2013) Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського (The Church Leaders in the Scientific Heritage of Arcady Zhukovsky). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 112-120.

Костенко, Ганна (2018) Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). pp. 174-178.

Кравченко, Тетяна (T. Kravchenko) (2018) Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (Civil identity as the policultural education component in the higher education of Great Britain). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 58-65.

Марченко, Андрій (A. Marchenko) (2018) Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації (Transformations of the Japanese national identity in the epoch of globalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). pp. 52-57.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чому в нас немає політичної науки? (Why don’t we have a political science?). Часопис «Критика» (6(176)). pp. 10-12.

Мацічкова, Ольга (Olga Matchechkova) (2018) Чи є Галичина частиною Центральної Європи? Галицька ідентичність між Заходом і Сходом (Is Galicia a part of Central Europe? Galician identity between the West and the East). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 25-33.

Месхидзе, Джульетта (2018) О патрональном празднике Г. Оион и культурной ассоциации Ируле. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 165-168.

Недільська, Аліна (Alina Nedilska) (2018) Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин (The myth in the cultural identity formation of the Western African national and ethnical minorities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.19). pp. 107-112.

Овчаренко, Наталія (Nataliia Ovcharenko ) (2018) Міф як елемент культурної традиції (Myth as an element of cultural tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 101-106.

Петренко-Лисак, Алла (2018) «Урбанавти» й «урбаноїди»: два типи міської ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Культурологія" (Вип.19). p. 164.

Плиска, Ю. (2008) Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 187-194.

Радзік, Ришард (Ryszard Radzik) (2018) Польська інтелігенція - ідентичність, заснована на традиції (Polish intelligentsia - identity founded on tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 83-100.

Рудько, С. (S. Rudko) (2004) Становлення суспільно-політичних поглядів М.Василенка (кін. XIX cm.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. (Вип.8). pp. 101-106.

Свириденко, Оксана (2018) Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша «Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze miuuions oubuie devant u histoir"». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 187-190.

Тимочко, М. (М. Tymochko) (2013) Степан Радіон - хранитель австралійської україніки (Stepan Radion – the guardian of Australian ukrainica). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 248-252.

Ткаченко, Галина (2018) Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 179-182.

Філіма, Христина (2018) Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці XIX ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 161-163.

Хеленюк, А. (2008) Микола Павлович Ковальський та Любомир Винар (до питання взаємовідносин двох вчених). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 44-61.

Шевчук, Олександр (2018) Полювання на Чужого: значення Чужості у формуванні ідентичність і вплив на культуру. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 155-157.

Шершньова, О. (2009) Специфіка інтерпретації поняття "гіпертекст" та його основних характеристик у сучасному науковому просторі. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 216-223.

Шистеров, Ігор (Ihor Shysterov) (2018) «Своє та чуже» в лінгвістичній термінології слов’ян на позначення частин мови («Own and common» in linguistic terminology for the name of parts of speech in the Slavic languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 123-128.

Шостак, Оксана (Shostak О.) (2018) Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки (The gender identity of the native habitants of Northern America). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 34-51.

Штефан, Іжак (Stefan Izak) (2018) Зображення Росії в словацькій прокремлівській пропаганді (Image of Russia in Slovak prokremlin propaganda). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 129-145.

Book

Карповець, М. (M. В. Karpovets) and Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) and Альошина, О. А. (O. A. Aloshyna) and Балашов, E. М. (Е. Balashov) and Максимчук, В. В. (V. Maksymchuk) and Мініч, Л. С. (L. Minich) and Нікітчук, У. І. (U. Nikitchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych) and Ткачук, O. C. (O. Tkachuk) and Шаправський, С. А. (S. Shapravskyi) and Шостопал, А. І. (A. Shostopal) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska), eds. (2022) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки». Серія «Соціогуманітарні науки» (1(13)). Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Карповець, М. В and Якуніна, К. І. and Петрушкевич, М. С. and Шулик, Р. Т. and Вісич, О. А. and Пухонська, О. Я. and Годунок, З. В., eds. (2021) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки». Серія «Гуманітарні науки» (Вип.12). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Рудько, С. О., ed. (2021) Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2014) Випускна робота: методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальностей 6.020105, 7.02010501, 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» очної та заочної форм навчання. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2012) Основи науково-дослідної роботи студентів: навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Організація науково-дослідної роботи студента (конспект лекцій для студентів спеціальності 032 Історія та археологія факультету міжнародних відносин) (Organization of student research work (lectures for specific students lectures 032 history and archeology of the faculty of international relations)). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Other

Іващук, Михайло (Модератор) and Кіріченко, Микола (Модератор) (2021) Програма студентської наукової конференції 2021: Глобальні тренди (Політика, суспільство, культура) 16 грудня 2021 року, м. Острог. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

This list was generated on Fri Jul 19 19:00:58 2024 EEST.