Items where Subject is "Mathematics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | I | N | Г | З | К | Л | Н | О | Я
Number of items at this level: 19.

B

Bekesiene, Svajone and Samoilenko, Igor and Nikitin, Anatolij and Meidute-Kavaliauskiene, Ieva (2022) The Complex Systems for Conflict Interaction Modelling to Describe a Non-Trivial Epidemiological Situation. Mathematics, 10 (4). p. 537. ISSN 2227-7390

I

Iksanov, Alexander and Marynych, Alexander and Nikitin, Anatolii (2023) Limit theorems for discounted convergent perpetuities II. Electronic Journal of Probability, 28. pp. 1-22. ISSN 1083-6489

Iksanov, Alexander and Nikitin, Anatolii and Samoilenko, Igor (2021) Limit theorems for discounted convergent perpetuities. Electronic Journal of Probability, 26. ISSN 1083-6489

N

Nikitin, A. V. (2015) Asymptotic Properties of a Stochastic Diffusion Transfer Process with an Equilibrium Point of a Quality Criterion. Cybernetics and Systems Analysis, 51 (4). pp. 650-656. ISSN 1060-0396

Nikitin, A. V. and Khimka, U. T. (2017) Asymptotics of Normalized Control with Markov Switchings. Ukrainian Mathematical Journal, 68 (8). pp. 1252-1262. ISSN 0041-5995

Г

Гаврильчик, Леонід (Leonid Havrylchyk) (2022) Дослідження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні під час військового стану (Study of the dynamics of the incidence of covid-19 in Ukraine during martial law). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (27(55)). pp. 89-95. ISSN 2311-5149

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2009) Методика оцінки ефективності інвестиційних лізінгових проектів. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 454-469.

З

Зубач, О. С. (2013) РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТРЕНІНГІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 65-67.

К

Кархард , Р. (R. Carhart) (2012) ДОКАЗИ ТОЧНИХ НАУК ЩОДО ІСНУВАННЯ РОЗУМНОГО ЗАДУМУ. (EVIDENCE FROM THE EXACT SCIENCES FOR INTELLIGENT DESIGN.). (Unpublished)

Клебан, Ю. В. (Yu. Kleban) and Роман, С. В. (S. Roman) (2013) ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ (Business planning on basis of data mining). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 147-151.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

Кулик, Тетяна Миколаївна (2013) Системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів. PhD thesis, Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки.

Л

Лімарь, І. В. (2011) Синхронія за К. Г. Юнгом та сплутані квантові стани: кіт Шредінгера «блукає» між хромосомами. NeuroQuantology, 9 (2). pp. 313-321. ISSN 1303-5150

Ліпич, Л. Г. (L. Lipych) and Свистун, В. М. (V. Svystun) (2013) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ” (Current approaches to defining the essence of “resource saving”). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 56-59.

Лесик, А. В. (2013) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ БАЗ ДАНИХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 126-128.

Ляшко , Л. (Liashko L.) (2013) ЕКОЛОГІЧНА ЕСТЕТИКА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ (Environmental aesthetics: stating of problem ). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 210-220.

Н

Новоселецький, О.М. (O. Novoseletskyi) and Кмитюк, Т.Л. (T. Kmytiuk) (2011) Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 600-607.

О

Остринська , Л. (Ostrynska L.) and Цинтила, О. (Cyntyla O.) (2013) ЛЮДИНА VS. ПРИРОДА: ДІАЛОГ ЧИ ПРОТИСТОЯННЯ? (Person vs. nature: dialogue or opposition?). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 195-199.

Я

Якимчук, А. (A. Yakymchuk) and Навроцький, Р. (R. Navrotskyi) (2006) Закордонний досвід інноваційно-інвестиційної діяльності у сфері природокористування. Global world : науковий альманах. Точні і природничі науки (Вип.2). pp. 87-91.

This list was generated on Sun Apr 14 13:39:38 2024 EEST.