Items where Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 379.

K

Kümpel, A. (2008) The impact of major trends and current conditions of capital markets on Ukraine’s policy options for securing sustainable growth and price stability. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 4-17.

Є

Євгененко, Р.О. and Недзведовська , О.Є. (2008) Вдосконалення системи заощадження і споживання в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 105-114.

І

Іванець, О. (2008) Пам'ятки Волині у творах Наполеона Орди. Острозький краєзнавчий збірник, (Вип. 3). pp. 88-91.

Іванчук, Н.В. (2008) Формування активів підприємства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч.2). pp. 109-121.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2008) Формування активів підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 109-121.

Іванчук, Т.Г. and Недзведовська , О.Є. (2008) Реформування податкової системи України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 22-28.

Іващук, В. and Новоселецька , А.О. (2008) Умови ефективного розвитку ринку праці кваліфікованої робочої сили. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 115-120.

Іващук, Н. Л. (2008) Аналіз особливостей погодних деривативів. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 295-300.

Ільчук, О. О. (2008) Фінансові аспекти реалізації стратегії розвитку економічного потенціалу торговельних підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 122-126.

А

Андрущак, Є. М. (E. Andrushchak) and Перепьолкіна, О. О. (O. Perepolkina) (2008) Використання інструментарію грошово-кредитного регулювання для стимулювання зростання економіки. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 4-12.

Антонюк, П. П. and Михайловська, І. М. (2008) Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ у системі взаємодоповнюючого соціального захисту. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 13-21.

Антонюк, Ф. (2008) Свято-Михайлівська церква села Межиріч. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 86-87.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2008) Журнал "Український історик" і створення Українського Історичного Товариства (до 45-ліття УІТ). Наукові записки. Історичні науки (11). pp. 142-159.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2008) Любомир Винар: життя і праця (з нагоди 75-ліття вченого). Український Історик. pp. 7-43.

Атаманенко, А.Є. (2008) Дмитро Бантиш-Каменський як історик України. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 159-174.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2008) Описи латифундій Північно-Західної Волині другої половини XVI ст. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. pp. 196-211.

Атаманенко, В.Б. (2008) Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М.П. Ковальського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 62-73.

Б

Бігдаш, В. Д. (2008) Страховий менеджмент та напрямки його вдосконалення в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 40-58.

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2008) "Функціонування біблеїзмів у контекстах сакралізації і десакралізації (на матеріалі французької мови)". Наукові записки Серія «Філологічна» (Вип.9). pp. 94-102.

Біттер, О. А. (2008) Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 10-16.

Банацька, Н. (N. Banatska) (2008) Як у краплині води...(тематична та ментальна ідентичність польської поезії крізь призму вірша В. Шимборської “Здивування”). Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 220-247.

Барський, Ю. (Yu. Barskuy) and Олександренко, І. (I. Oleksandrenko) (2008) Інвестиційна привабливість регіону (на прикладі Волинської області). Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 483-491.

Безвух, С. В. and Михайловська, І. М. (2008) Теоретичні засади створення єдиної класифікації вкладів фізичних та юридичних осіб. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 22-30.

Бендюк, Л. (2008) Гетьмани, що здолали Московію, та острозькі сторінки їх життєписів. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 68-85.

Бендюк, Л. (2008) Слідами своїх предків. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 176-177.

Бендюк, М. (2008) Де зараз знаходяться мощі князя Костянтина Костянтиновича Острозького? Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 43-47.

Бендюк, М. (2008) Родинні зв'язки князів Острозьких із козаком Мамаєм. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 16-18.

Бендюк, М. (2008) Нововіднайдені портрети кн. Острозьких. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 48-52.

Бендюк, М. (2008) Рідкісне видання "Місяцеслова". Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 53-54.

Бендюк, М. and Іванущенко, Г. and Марчук, Р. (2008) Постаті діячів українського визвольного руху першої пол. XX ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 130-135.

Бендюк (Блонська), С. (2008) Наш земляк - патріот, поет, композитор, священик з села Михалківці Христофор Блонський. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 171-175.

Бенедик, Ю. (Yu. Benedyk) (2008) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 295-303.

Бенедик, Ю.Ю. (2008) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 295-303.

Бенедик, Ю.Ю. (2008) Фінансовий менеджмент формування капіталу підприємства. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 343-356.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2008) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць., Ч. 1 (Вип 10). pp. 295-303.

Березяк, І. І. (2008) Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 4-9.

Береславська, О. І. (2008) Проблеми реалізації режиму гнучкого курсоутворення в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 31-39.

Благодир, Л.В. and Недзведовська, О.Є. (2008) Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 91-97.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2008) Замовник (Забудовник) у інвестиційному договорі на будівництво. Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС (м. Київ, 12 листопада 2008 року): Науково-практична конференція «Загальні тенденції та особливості реалізації, охорони і захисту приватних прав в Україні та світі»: круглий стіл «Механізми охорон. pp. 210-212.

Близняк, М.Б. (2008) Освітяни Острожчини в науковому доробку М.П. Ковальського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 74-80.

Боголіб, Т. М. (2008) Фінансування вищої освіти як пріоритетного напряму видатків державного бюджету України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 304-311.

Боднарюк, І. Л. (2008) Нормативно-правові аспекти дослідження витрат торговельних підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 17-22.

Бодрецький, М. В. (2008) Конкурентоспроможність підприємств (з позиції суб’єкта малого та середнього бізнесу). Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 23-30.

Бойко, В. Ю. (2008) Інституціональні підходи до дослідження грошово-кредитної сфери ринкової економічної системи. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 59-66.

Бойко, Р. В. (2008) Застосування соціального маркетингу в діяльності вітчизняних підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 31-36.

Бондар, В. (V. Bondar) (2008) Мотивація як особлива функція державного управління (Motivation as a special feature of public administration). Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 257-260.

Бондаренко, Н. В. (2008) Концептуальні засади банківського кредиту. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 67-72.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2008) Перша реставрація чудотворної родової ікони князів Острозьких „Богородиця - Одигітрія" в Свято-Троїцькому монастирі в с. Межиріч. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 202-204.

Бондарчук, Я. В. (2008) Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 37-45.

Борейко, В. І. (2008) Два підходи до фіскальної ролі податків. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 18-26.

Брик, Г. В. (2008) Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 37-44.

В

Вавдіюк, Н. С. (2008) Детінізація економіки регіонів держави як основа забезпечення їх економічної безпеки. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 27-35.

Васечко, Л. І. (2008) Алгоритм реформування системи розподілу нарахувань на фонд заробітної плати в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 312-322.

Васильчук, І. П. and Васильчук, І. В. (2008) Тенденції фінансової глобалізації та її наслідки для фінансової системи України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 244-252.

Вахновська, Н. А. (2008) Державне управління процесами формування фінансових ресурсів акціонерних товариств. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 45-51.

Вербець, В. В. (2008) Методика організації та проведення соціологічного дослідження. UNSPECIFIED, Березно.

Вербець, В. В. (2008) Моніторинг навчального процесу. РДГУ: Інститут соціальних досліджень, Рівне.

Вербець, В. В. (2008) Проблеми формування морально-етичного потенціалу студентської молоді. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 23-28.

Ветвінська, Н. (2008) Соціокультурна роль тексту в Київській Русі. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип. 3. pp. 5-14.

Вешневська, А. В. (2008) Аналіз світової тенденції злиття та поглинань на банківському ринку України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 253-258.

Вихованець, В. (2008) Причини поразки української революції 1917-1920 років. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 136-149.

Вихованець, Т. (2008) Пречистенська церква в Острозі: храм-загадка? Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 9-15.

Войковський, В. (2008) Преса м. Нетішина на переломі ХХ-ХХІ ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 195-201.

Вокальчук, Г.М. (H. Vokalchuk ) (2008) Порівняльний аналіз перших українських словників авторської неологічної лексики. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 36-49.

Волощук, Г. О. (2008) Формування інноваційної стратегії українських підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 73-78.

Г

Галущак, В. Л. (2008) Механізм формування та розподілу доходів місцевих бюджетів в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 36-43.

Гандзілевська, Г.Б. (2008) Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 35-44.

Георгієв, В. А. (2008) Сценарний підхід і побудова панелі управління підприємством. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 52-61.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2008) Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. ... к.ю.н.(The Dispositiveness and its Realization by the Victim in Criminal Procedure of Ukraine). PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2008) Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : дис. ... к.ю.н.(The Dispositiveness and its Realization by the Victim in Criminal Procedure of Ukraine). PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Глушман, І. (2008) Петро Яремчук: патріот, будівельник і політик. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 192-194.

Глушман, І. (2008) Рафаель Шпізель - лікар від Бога. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 182-191.

Гнатківський, Б. М. (2008) Аналіз сучасного іпотечного кредитування в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 79-87.

Говоруха, С. А. (2008) Суть кредитного брокериджу та перспективи його розвитку в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 259-265.

Годунок, З. (Z. Hodunok) (2008) Символічна функція кольору у художній прозі М. Хвильового. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 282-290.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2008) Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами. Вісник Академії адвокатури України. (вип.12). pp. 104-107.

Гончарук, А. and Топішко, І.І. (2008) Власний капітал комерційних банків на сучасному етапі розвитку банківської системи. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 252-260.

Горбач, Л. М. and Вишневська, Н. В. (2008) Природно-ресурсний та економічний потенціал регіону: поняття та особливості. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 88-95.

Готовкіна, Л.Д. (2008) Національний характер: проблема дефініції поняття. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 45-55.

Гошкіс, Д. (2008) Дорогою зраненої пам'яті. Острозький краєзнавчий збірник.. pp. 153-156.

Гріценко, Х. В. (2008) Внутрішні фінансові ризики держави. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 52-59.

Гребенюк, В. В. (2008) Соціально-економічна ефективність малого підприємництва: методичний аспект. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 44-51.

Гриців, Ю.О. and Недзведовська, О.Є. (2008) Моделювання доходів і видатків державного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 15-21.

Громнюк, О. (2008) Управління оборотним капіталом підприємства на основі оцінки його оборотності та ефективності його використання. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 363-373.

Гронтковська, О. І. (2008) До питання про теоретичні засади дослідження структурних зрушень у відкритій економічній системі. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 62-70.

Грудецький, І. (2008) Інвестиційна активність малих підприємств в умовах ринкової економіки. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 374-381.

Губені, Ю. Е. (2008) Аграрна складова передвиборчих програм основних політичних сил на позачергові вибори до Верховної Ради України 2007 року. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 60-67.

Гуменюк, У. (2008) Особливості ірріціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 56-71.

Гупаловська, М. Б. (2008) Аудит ефективності – перспективна форма бюджетного контролю в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 68-73.

Гущак, Я. В. (2008) Фінансова стійкість недержавних пенсійних фондів. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 96-102.

Гущук, І. В. (I. Gushcuk) and Кулакова, О. В.(O. Kulakova) (2008) Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоров'я респондентів (Social and living conditions of the Rivne region and their impact on the health of respondents). Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Рівне.

Д

Дідик, С. М. (2008) Діяльність комерційних банків на ринку соціального захисту населення. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 474-481.

Данілов, О. Д. and Прокопенко, О. А. (2008) Моніторинг тенденцій соціально-економічного становища населення Донецької області в контексті реформування оподаткування. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 74-81.

Данилюк, Н.М. (2008) Забезпечення рентабельності діяльності підприємства: теоретико-методологічний і практичний аспекти (на прикладі ЗАТ "Оболонь"). Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 382-392.

Дарчик, С.В. (2008) Особливості мемуарів XVII ст. та проблеми їх класифікації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 110-121.

Дем'янчук, О.І. (2008) Соціальний капітал як елемент сталого розвитку суспільства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 323-329.

Демко, І. І. (2008) Аналіз методів оцінки трудового потенціалу підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 103-109.

Дем’янчук, О. І. (2008) Соціальний капітал як елемент сталого розвитку суспільства. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 323-329.

Денисюк, М. and Трофимович, В. and Каляєв, А. (2008) Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни у спогадах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 247-263.

Деркач, Т. А. and Бечко, В. П. (2008) До питання щодо економічної сутності оборотних засобів. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 71-79.

Динь, І. М. (2008) Угорський досвід реалізації пенсійної реформи: можливості для України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 330-336.

Довгаль, Ю. С. (2008) Інноваційний розвиток регіону за участю банківської системи області. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 266-272.

Дропа, Я. Б. and Карпова, Я. Ю. (2008) Оцінка ефективності функціонування товарного ринку України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 110-119.

Друзін, Р. В. (2008) Вдосконалення процесу підготовки спеціалістів з банкрутства в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 80-83.

Дубровик, А.О. and Козак, Л.В. (2008) Синергічний ефект в управлінні підприємства. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 98-104.

Дугіна, І. В. (I. Duhina) (2008) Основні проблеми споживчого кредитування. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 129-134.

Дугіна, І. В. (I. Duhina) and Галько, О. Р. (O. Halko) (2008) Економічні основи розширення інвестиційної діяльності банківських установ. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 120-128.

Ж

Журик, С. (2008) Село Оженин в роки німецької окупації. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 157-166.

З

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОТВОРЧИХ ПРИНЦИПІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ. Вісник Черкаського університету. Серія філософія (Вип130). pp. 97-104.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) СУЧАСНА СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИМ БУТТЯМ. Сіверянський літопис. pp. 180-185.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) ОСЯГНЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА (The Comprehension of Human Individuality as Social and Cultural Problem). Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка (Вип.41). pp. 3-6.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) Індивідуально-особистісне самоствердження людини у світоглядних координатах Ренесансу (Individual-Personal Self-assertion of a Person in a Renaissance World-View Whereabouts). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки (№12). pp. 135-140.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) Людина і Бог – взаємність реальності (THE MAN AND THE GOD – MUTUAL REALITY). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія (№16). pp. 151-154.

Зайцев, М. О. (2008) Особистісне буття в смисловому полі європейської культури. Other. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, К..

Зайцев, М. О. (2008) Питання етнічної самосвідомості у працях острозьких книжників. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 65-71.

Зайцев, М. О. (2008) Принципи європейської парадигми культури в системі світоглядних координат Західноєвропейського середньовіччя. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 15-29.

Зарицька, І. А. (2008) Трансформаційні процеси в діяльності банківських структур в умовах глобальних викликів. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 273-285.

Захарін, С. В. (2008) Фінансовий ринок та інвестиційний процес: проблеми гармонізації і взаємодії. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 286-294.

Захожай, В. Б. and Захожай, О. А. (2008) Методичне забезпечення управління діяльністю нефінансового сектору. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 84-89.

Захожай, В. Б. and Казак, О. А. (2008) Статистичне забезпечення управління грошовим обігом. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 90-99.

Заяць, В. С. (2008) Економічний механізм забезпечення доходів населення регіонів: аспекти методологічного визначення. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 346-352.

Заяць, Т. А. and Павлачек, Л. В. (2008) Фінансово-кредитна складова сучасного механізму забезпечення зайнятості населення. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 337-345.

Званська, В. А. (2008) Сучасні моделі трансмісійного механізму. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 100-108.

Зелінська, Л.В. (L. Zelinska) (2008) Проблеми розрізнення категорій Свій і Чужий у трагедіях Юзефа Коженьовського та Юрія Федьковича: постколоніальний підхід. Acta Polono – Ruthenica. – XIII. pp. 249-265.

К

Кізима, Т. О. (2008) Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 134-145.

Каламаж, Р.В. (2008) Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 72-77.

Карлін, М. І. (2008) Пропорційний податок на доходи фізичних осіб: проблеми і перспективи. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 82-89.

Карлін, М.І. (2008) Пропорційний податок на доходи фізичних осіб: проблеми і перспективи. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України., Вип.10 (Ч. 1). pp. 82-89.

Карповець, М. (2008) Місто в просторі і простір в місті. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 62-66.

Касьяненко, Р. and Новоселецька , А.О. (2008) Подолання інфляції - ключове завдання Уряду. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 121-127.

Катан, Л. І. (2008) Формування інвестиційної політики аграрного сектору регіону в умовах сталого розвитку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 127-133.

Каун, О. Б. (2008) Системна модернізація міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі її розвитку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 90-98.

Квасницька, Р. С. and Штефанюк, Г. А. (2008) Розвиток андерайтингу на фінансовому ринку України: стан та перспективи. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 301-310.

Квасюк, Л.В. (2008) Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелентія Смотрицького. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 55-64.

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2008) Суспільно-політичні орієнтації "Писаній к утікшим от православної віри єпископом" (Острог, 1598) Івана Вишенського. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 32-36.

Квашук, О.В. (2008) Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 78-87.

Кміть, В. М. (2008) Управління податковим ризиком як передумова економічної стабільності в державі. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 99-105.

Кобера, А.В. (2008) Судово-психологічна експертиза як форма вмкористання психологічних знань в юриспруденції. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 93-99.

Кобринчук, В. В. (2008) Проблеми та перспективи становлення сектору венчурного капіталу в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 311-317.

Кобринь, С. (2008) Реклама як неціновий метод конкурентної боротьби. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 393-399.

Ковальчук, О. (2008) Український фондовий ринок, проблеми становлення та перспективи його розвитку. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 199-207.

Козак, Л. В. (2008) Становлення системи міського оподаткування у 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. (за матеріалами Волинської губернії). Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 106-116.

Козак, Л.В. (2008) Становлення системи міського оподаткування у 80-х - на початку 90-х рр. ХІХ ст. (За матеріалами Волинської губернії). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 106-116.

Кононюк, О. (2008) Музейний менеджмент у сучасному соціокультурному середовищі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 220-223.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2008) Джерела до вивчення діяльності Миколи Григоровича Рєпніна. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів, магістрантів. pp. 252-258.

Корецька, Н. І. (N. Koretska) (2008) Банківська система України: організація та місце в національній економіці держави. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 135-140.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2008) Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Історичні науки (Вип. 1). pp. 343-353.

Корнус, В. Г. (2008) Економічна концепція надання податкових пільг. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 117-128.

Коробчук, Т. І. (T. Korobchuk) (2008) Банківське кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. (Вип.10). pp. 141-146.

Кортунов, Г. Г. (2008) Розвиток банківського та фондового сектору України в умовах іноземного інвестування. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 318-324.

Костецька, І. І. (2008) Особливості бізнес-планування в аграрних підприємствах. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 146-152.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Світовий ринок лізингових послуг: стан та перспективи розвитку. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 1. pp. 118-122.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу. Економічний простір: Збірник наукових праць (19). pp. 92-98.

Костюк , О.Ю. (2008) Проблема релігійної освіти на Волині у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 100-107.

Костюкова, О. В. (2008) Основні напрями реформування обліку діяльності органів державного сектора (крім державних комерційних підприємств). Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 153-162.

Коцьолко, І.П. and Недзведовська, О.Є. (2008) Прогнозування та аналіз сучасного стану податкових надходжень до зведеного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 29-36.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2008) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У МЕНЕДЖЕРІВ ШЛЯХОМ ДЕННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА (Вип.10). pp. 152-156.

Кочкубей, В. and Новоселецька , А.О. (2008) Управління державним боргом в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 37-42.

Кравцова, Л. І. and Сологуб, С. М. (2008) Особливості формування статутного капіталу державної акціонерної компанії в умовах реформування залізничної галузі. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 163-174.

Кралюк, П. (P. Kraliuk) (2008) Питання про протопласт роду князів Острозьких. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 3-8.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2008) Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 3-13.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2008) Улас Самчук – "літописець українського простору". Над Бугом і Нарвою (№1). pp. 3-4.

Кривошия, О. А. (2008) Моделювання результатів здійснення сучасної політики України у соціальній сфері. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 353-364.

Крупка, М. І. (M. Krupka) and Дорош, В. Ю. (Yu. Dorosh) (2008) Економічна природа та сутність фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 147-155.

Кулаковський, П.М. (2008) Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 93-109.

Курганський, К.С. and Новоселецький, О.М. (2008) Модель оптимальності вибору між інфляцією та безробіттям в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 133-139.

Курець, В. С. (2008) Планування фінансових видатків загальноосвітніх шкіл в умовах трансформації економіки України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 175-180.

Кучерук, В. (2008) На відстані серця (про вивчення історії та літератури рідного краю в загальноосвітній школі). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 216-219.

Кущик , Т. О. (T. Kushchyk) (2008) Християнська любов як основа розвитку духовності особистості (на матеріалах духовної спадщини святого Іоанна Златоуста). “Наукові записки”, серія “Педагогіка і психологія” (Вип.10). pp. 226-231.

Кущик , Т. О. (T. Kushchyk) (2008) Деякі актуальні питання виховання молоді у духовній спадщині святого Іоанна Златоуста. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Костюка АПН України. pp. 152-156.

Л

Лісовський, О.П. (2008) Місце та роль іноземних інвестицій в розвитку держави. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 208-216.

Левицька, О. О. (2008) Концептуальні основи управлінського обліку витрат виробництва на етапах підготовки інноваційного продукту. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 181-188.

Левицька, С. О. (S. Levytska) (2008) Облікові формати: характеристика, перспективи розвитку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 189-200.

Левицька , С. О. (2008) Звітність підприємств. НУВГП, Рівне.

Левицька , С. О. (2008) Облікові формати: характеристика, перспективи розвитку. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 2). pp. 189-200.

Лико, Д. В. (Lyko D.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2008) Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (№5). pp. 47-49.

Лисяк, Л. В. (2008) Трансформація бюджетної політики в Україні за роки реформ. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 129-140.

Литвиненко, Т. Є. and Перевалова, О. М. and Лищенко, А. В. (2008) Основні напрямки та перспективи реформування податкової системи України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 365-372.

Литвиненко, Я. В. and Якушик, І. Д. (2008) Податкове регулювання як складова податкового менеджменту та шляхи його покращення в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 141-147.

Лобозинська, С. М. (2008) Конкурентна політика держави у сфері банківництва. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 325-331.

М

Мінохіна, І. and Недзведовська , О.Є. (2008) Сучасний стан та перспективні шляхи вдосконалення організації фінансових ресурсів комерційних банків. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 296-305.

Македон, В. В. (2008) Лізинг як спосіб фінансування злиттів та поглинань компаній. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 201-206.

Маключенко, В.І. (2008) Оцінка діяльності та творчого доробку Дмитра Туптала митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 102-107.

Маковська, О. В. and Ларіонова, К. Л. (2008) Основи дослідження виникнення економічної кризи з урахуванням реалій вітчизняної економіки. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 207-214.

Максименко, С. (S. Maksymenko) (2008) Специфіка підготовки майбутніх спеціалістів у контексті економічної психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.10). pp. 6-10.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2008) Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів). Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 85-93.

Мамонтова, Н. А. (2008) Бюджетування як передумова ефективного управління фінансами підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 215-221.

Мамонтова, Н.А. (2008) Бюджетування як передумова ефективного управління фінансами підприємств. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 2). pp. 215-221.

Мамчур, І. and Новоселецька , А.О. (2008) Державне пенсійне забезпечення в Україні: особливості та напрямки вдосконалення. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 152-158.

Манько, М. (2008) До питання про час заснування та дату першої писемної згадки про Новомалин. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 57-67.

Мартин, О. М. (2008) Іпотечне кредитування як складова ринку сільськогосподарських земель в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 222-227.

Мартинюк, Р. С. (2008) Нам не вистачає головного – бажання жити за Конституцією. День (№ 83). С. 8.

Мартинюк, Р. С. (2008) За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? Юридична Україна (№ 9). pp. 14-18.

Мартинюк, Р. С. (2008) Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі. Юридична Україна (№ 7). pp. 28-32.

Мартинюк, Р. С. (2008) Механізм стримувань і противаг між Президентом України та Верховною Радою України у процедурі формування Кабінету Міністрів України. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.40). pp. 115-121.

Мартинюк, Р. С. (2008) Парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України: вади конституційної регламентації. Підприємництво, господарство і право (№ 1). pp. 3-6.

Мартинюк, Р. С. (2008) Президент України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі. Підприємництво, господарство і право (№ 8). pp. 28-31.

Мартинюк, Р. С. (2008) Процедура формування Кабінету Міністрів України за змістом Закону України “Про Кабінет Міністрів України”: оцінка конституційності. Юридична Україна (№ 2). pp. 14-16.

Мартинюк, Р. С. (2008) Сучасний український парламентаризм: спроба оцінки наявних результатів. День (197). С.4.

Мартинюк, Р. С. (2008) Функціонування змішаної форми правління в Україні на сучасному етапі: оцінка результатів. Наукові записки. (Серія “Політичні науки”) (Вип.3). pp. 218-226.

Мартинюк, Р. С. (2008) Як може бути прийнята нова Конституція України? День (128). С.4.

Мартинюк, Р. С. (2008) Аналіз функціональної природи інституту президента в Україні. Часопис Київського університету права (№ 2). pp. 80-85.

Мартинюк, Р. С. (2008) Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі. Право України, №2. pp. 105-108.

Мартинюк, Р. С. (2008) Конституційний Суд України в системі стримувань і противаг. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.39). pp. 186-192.

Мартинюк, Р. С. (2008) Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні. Підприємництво, господарство і право. pp. 53-56.

Мартинюк, Р. С. (2008) Парламентська відповідальність Уряду в Україні: особливості нормативного регулювання. Право України (№ 9 ). pp. 19-25.

Мартинюк, Р. С. (2008) Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України. Підприємництво, господарство і право (№ 1). pp. 3-6.

Мартинюк, Р. С. (2008) Соціально-психологічні передумови реалізації норм Основного Закону України. Наукові записки. (Серія “Психологія і педагогіка”) (Вип.10). pp. 181-187.

Мартинюк, Р. С. (2008) Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні. Юридична Україна (Вип. 5). pp. 32-36.

Мартинюк, Р. С. (2008) Чи потрібен Україні двопалатний Парламент? Підприємництво, господарство і право (Вип. 8). pp. 99-102.

Маслюківська, О. П. (2008) Фіскальний потенціал надходжень до бюджету від введення податку на двоокис вуглецю. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 148-156.

Матвійчук, О. В. (2008) Плата за водокористування як засіб фінансування та стимулювання природоохоронної діяльності. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 266-271.

Мацієвский, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2008) Між авторитаризмом і демократією: політичний режим в Україні після «Помаранчевої революції» (Between Authoritarianism and Democracy: Ukraine’s Political Regime Since the Orange Revolution). Нова Україна (1-2). pp. 149-166.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2008) Деякі аспекти вивчення феномена кризи у політичних дослідженнях. Політичний менеджмент (6(33)). pp. 16-29.

Мацієвський, Юрій (2008) Політична криза: теоретичний аналіз. Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”, Вип.3. pp. 146-161.

Мациевский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2008) Политический режим Украины после "Оранжевой революции". Политэкс (4). pp. 18-40.

Мельник, М. В. (2008) Бюджетна та податкова система як складові єдиної концепції макроекономічного регулювання. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 157-164.

Мельничук, І. (2008) Формування операційного прибутку підприємства. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 406-414.

Мешко, Н. П. (N.Meshko ) (2008) Міжнародні процеси поглинання та злиття: тенденції та наслідки для України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 492-500.

Мороз, О. (2008) Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 217-222.

Москалюк, В. В. (2008) Облікова політика як складова ефективної діяльності комерційного банку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 228-236.

Москва, М. Г. (2008) Фінансові аспекти реалізації оренди сільськогосподарських земель в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 237-242.

Н

Надюкова, О. (2008) Феномен страху в японській культурі на прикладі сучасного кіно. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 57-61.

Наконечна, О. (2008) Естетичний вимір свободи в постмодерному світі. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 72-80.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки, Вип.11 . Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Витоки:Літературний альманах. Поезія. Проза. Літературна критика. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філологічна, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Психологія та педагогіка (Вип.11). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-15-Х

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Культурологія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філософія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Студентські наукові записки. Економіка, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 1). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 2). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 3). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Матеріали наукової конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії" (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького). Філософія, Вип.4 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Неліпович, О. В. (2008) Стан функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 332-339.

Немкович, О. Б. (2008) Господарства населення у системі кредитування аграрного виробництва. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 373-381.

Новошинська, Л. В. (2008) Передумови розвитку маркетингу на фінансовому ринку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 272-284.

О

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) and Ларіонова, К. Л. (K. Larionova) (2008) Роль та місце іпотечного кредитування в системі фінансово-кредитного механізму функціонування підприємств агропромислового комплексу. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 163-173.

Осадчук, О. and Хмарук, Ю.В. (2008) Формування доходів Державного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 48-55.

Охріменко, Г. (2008) Категорія справедливості та моральних відносин в українських полемічних творах кінця XVI - початку XVII ст. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 81-92.

Охріменко, Г. (H. Okhrimenko) (2008) Етична складова в полемічних творах представників Острозького культурно-освітнього осередку (на прикладі „Апокрисису" X. Філалета та „Ключ царства небесного" Г. Смотрицького). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 37-42.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2008) Визначення ключових компетентностей майбутніх вчителів у країнах Європи. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 ((8)). pp. 384-391.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2008) Педагогічні технології: історія поняття та перспективи впровадження. (Pedagogical technologies: the history of the concept and perspectives of implementation). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.10). pp. 210-218.

Підхомний, О. М. and Глущенко, О. О. (2008) Аналіз чинників легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 363-370.

Паєнтко, Т. В. (2008) Теоретичні аспекти визначення рівня податкового навантаження. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 165-172.

Павелко, О. В. (2008) Теоретичний аспект дослідження сутності поняття "дохід" та особливості його класифікації. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 285-293.

Папп, В. В. (2008) Напрями інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 382-391.

Пасічник, І. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2008) Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 14-23.

Пасічник, І.Д. (2008) Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 3-10.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2008) Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.11). pp. 3-10.

Пасічник, Г. Р. (2008) Особливості конкуренції на страховому ринку України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 340-347.

Пасічник, Я.А. (2008) Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми "поняття". Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 175-186.

Пасько, О. М. (2008) Сучасні тенденції взаємодії банків і страхових компаній. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 348-353.

Петрушкевич, М. (2008) Міфологічний горизонт класичного психоаналізу. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 93-101.

Петрушкевич, М. (2008) Проблема мудрості у системі "Схід-Захід". Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 34-38.

Пирог, О. В. (2008) Розвиток світового ринку цінних паперів та перспективи виходу на нього України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 354-362.

Плиска, Ю. (2008) Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 187-194.

Подганюк, Н. (2008) Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 415-424.

Пожар, А. А. (A. Pozhar) (2008) Удосконалення механізмів кооперативного кредитування малого бізнесу. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 174-179.

Поліщук, Я. (Y. Polishchuk) (2008) Ре-візії минулого в сучасній літературі. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 413-247.

Полюхович, М. and Новоселецька , А.О. (2008) Неформальна зайнятість як феномен сучасного ринку праці в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 159-164.

Попівняк, Ю. М. (2008) Релевантність витрат підприємства в процесі прийняття управлінських рішень. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 243-251.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи. Вісник Академії адвокатури України (12). pp. 96-98.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Вип.20). pp. 276-284.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Вчення П.О. Недбайла про застосування правових норм в аспекті забезпечення суб'єктивних прав особи у кримінальному процесі (The doctrine PA Nedbaylo about the application of the law in terms of providing subjective rights of individuals in criminal procedure). Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 150-152.

Попелюшко, В. (V.Popeliushko) (2008) ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЗА ЗАКОНОМ, НА ГРАНІ ЗАКОНУ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ (Presumption of Innocence According to the Law, Bordering on Law, and Beyond the Law). Часопис Академії адвокатури України (1(1)). pp. 78-82.

Попов, Д. and Ковальчук, В.М. (2008) Перспективи економічного зростання України на наступні п'ять років. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 228-231.

Похилюк, В. В. (2008) Практика та проблеми забезпечення фінансової безпеки країни в перехідних економіках. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 392-400.

Приступа, Л. А. (2008) Система показників оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 252-260.

Присяжнюк, А. Ю. (2008) Деякі аспекти управління фінансовими потоками в інноваційній діяльності. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 401-407.

Приходько, Р.І. (2008) Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 459-466.

Прокопенко, В. Ю. (V. Prokopenko) (2008) Оцінка динаміки розвитку ринку цінних паперів на сучасному етапі в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 180-194.

Простопчук, О. (2008) Відкриваючи завісу мовчання. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 150-152.

Простопчук, О. (2008) Два нариси про земляків-повстанців. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 178-181.

Р

Різник, Н. С. (N. Riznyk) (2008) Теоретичні підходи до побудови методики діагностики фінансової безпеки банку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 195-201.

Рибак, А.І. (2008) Особливості політичних конфліктів у "постпомаранчевий період" в Україні. Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”, Вип.3. pp. 171-181.

Рижко, Л.О. (2008) Толінг в Україні: переваги та недоліки. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 425-431.

Романець, О. В. (2008) Система соціального захисту: досвід Франції. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 408-416.

Романчук, О. (2008) З історії вивчення археологічних пам'яток села Новомалин та його околиць. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 55-56.

Романчук, О. (2008) З історії села Кудрин колишнього Острозького (Здолбунівського) повіту. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 125-129.

Рудик, О. Р. (2008) Чинники ефективності антикризового управління суб'єктами господарювання в економіці України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 261-269.

Рудько, С. (S. Rudko) (2008) "Українська орієнтація" чи "подвійна лояльність": приклад Миколи Василенка (1866 - 1935) (Ukrainska orientacja" czy „podwojna lojalnosc": przyklad Mykoly Wasylenki (1866-1935). Historia-mentalnosc-tozsamosc. Miejsce і rola historii oraz historykow w zyciu narodu polskiego і ukrairiskiego w XIX і XX wieku.. pp. 480-490.

Рудько, С. (S. Rudko) (2008) Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці XIX - на початку XX cт. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія (Вип.10). pp. 106-118.

С

Садовенко, М. М. (2008) Міжбюджетні відносини України: сучасний стан розвитку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 173-179.

Саковець, С. (S. Sakovets) (2008) Міфопоетика творчості Василя Стуса. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 428-435.

Семкова, Л. В. (L. Semkova) (2008) Міжнародна економічна діяльність країни в умовах глобального фінансового конкурентного розвитку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 501-508.

Середа, М. (2008) Українська Повстанська Армія на теренах Західної України. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 167-170.

Сидорович, О. Ю. (2008) Методологічний контекст дослідження оподаткування доходів фізичних осіб в фіскальній теорії і практиці. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 180-187.

Синчак, В. П. (2008) Детермінованість принципу обов'язковості у системі оподаткування сільського господарства України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 188-195.

Сич, О. А. (2008) Аналіз доходів громадян у контексті змінного економічного середовища. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 417-424.

Скрипник, А. В. and Паянок, Т. М. (2008) Емпіричні дослідження ризику планування бюджету України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 196-205.

Славкова, А. А. (2008) Податкове навантаження на доходи громадян як об'єкт фіскального адміністрування. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 206-213.

Слюсаренко, К. В. (2008) Визначення сутності та аналіз категорії „Ефективність страхування від нещасних випадків на виробництві". Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 371-380.

Смагін, В. Л. (2008) Механізм впливу глобалізаційних процесів на озвиток фінансового ринку в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 381-388.

Смирнов, І. Г. (2008) Ефективне фінансове стимулювання в ланцюгах поставок. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 270-282.

Солодухіна, Н. (2008) Доба національно-культурного відродження: Українські Афіни. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 19-31.

Сорокіна, Л. В. (2008) Ефективність використання основного капіталу авіапідприємств: дослідницько-методологічний аспект. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 283-298.

Станкевич, Ю. Ю. (2008) Формування основних джерел отримання доходів сучасного домогосподарства. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 299-305.

Старіш, О. (2008) Націоналізм і демократія як посттоталітарні синдроми України. Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”, Вип.3. pp. 205-216.

Старостенко, Г. Г. and Мірко, Н. В. (2008) Інвестиційно-інноваційний вектор розвитку економіки. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 425-433.

Степаненко, Л. А. (2008) Фінансування ремонту основних засобів бюджетних організацій системи держводгоспу. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 306-312.

Степанова, А. А. (A. Stepanova) (2008) Пріоритетні напрямки розвитку системи кредитних спілок в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 202-211.

Струк, Н. С. (2008) Вплив страхового ринку на ділове партнерство підприємств України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 389-396.

Супрун, А. А. (2008) Використання страхових механізмів для фінансування заходів боротьби з епідемією туберкульозу в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 434-442.

Сявавко, М. С. and Рибицька, О. М. (2008) Нечітка статистика та її використання в економіці. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 313-324.

Т

Теліщук, Л. О. (2008) Проблеми державного регулювання оплати праці. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 443-449.

Терещук, В. (2008) Особливості весільної обрядовості на Рокитнівщині (за матеріалами зібраними у селах Глинне, Залав'я та Рокитне). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 108-111.

Тивончук, І. О. and Топішко, І. І. and Топішко, Н. П. (2008) Деякі проблеми реформування пенсійної системи в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 450-457.

Тивончук, І.О. and Топішко, І.І. and Топішко, Н.П. (2008) Деякі проблеми реформування пенсійної системи в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 450-457.

Ткач, М.С. and Недзведовська, О.Є. (2008) Альтернативні джерела наповнення доходної частини Державного бюджету України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 66-70.

Тлустий, А. О. (2008) Еволюція електронних грошових форм. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 397-403.

Томчук, Л. (L. Tomchuk) (2008) Жіноча меланхолія як текст. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 464-471.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2008) Фінансова стабілізація в сфері АПК як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки (Financial stabilization of agricultural sphere as a prerequisite for food security). Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК (№15). pp. 482-486.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2008) Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства (Social protection as factor of the social society advancement). Стратегия Украины в глобальной среде : Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года, Т. 3. pp. 18-20.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК. Економічний простір: Збірник наукових праць (13). pp. 277-282.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в Західній Європі. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (3(43)). pp. 213-218.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі. Наука й економіка (3(11)). pp. 333-337.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (2(42)). pp. 258-263.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингу у фінансово-кредитному механізмі АПК. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 вересня 2008 р.. pp. 170-176.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин в сфері АПК. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (10(3)). pp. 404-415.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Принципи, функції та механізми лізингових операцій. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (4(44)). pp. 207-213.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України. Економічний простір: Збірник наукових праць (12(1)). pp. 180-186.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) До питання про природу лізингових відносин. Економічний аналіз: Збірник наукових праць (3(19)). pp. 123-125.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг в АПК: проблеми становлення і перспективи розвитку. Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК (15). pp. 259-264.

Топішко, Т. І. (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин у сфері АПК. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 404-415.

Топішко, Т. І. (T. Topishko) (2008) Проблеми класифікації видів лізингу.(Problems of leasing types classification). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць (7). pp. 181-190.

Топішко, Т.І. (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин у сфері АПК. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 3). pp. 404-415.

Тростянська, К. М. (2008) Ризики кредитної діяльності банку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 212-217.

Турович, А.А. and Недзведовська , О.Є. (2008) Сучасний стан та моделювання показників розвитку банківської системи України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 330-337.

Ф

Федів, Р. Є. (2008) Результативні показники виконання природоохоронних бюджетних програм та їх роль в системі оцінювання ефективності реалізації бюджетних ресурсів. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 214-222.

Фесюк, Р.В. and Ковальчук, В.М. (2008) Моделювання та прогнозування інфляції в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 183-188.

Фоміних, М.В. (2008) Особливості банківської конкуренції в Україні на сучасному етапі. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 3). pp. 416-424.

Форкун, І. В. and Шматова, І. О. (2008) Пенсійне забезпечення громадян в системі соціального захисту населення України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 458-467.

Х

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2008) Острог в творчості та науково-організаційній діяльності проф. Л. Винара. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 205-215.

Хеленюк, А. (2008) Микола Павлович Ковальський та Любомир Винар (до питання взаємовідносин двох вчених). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 44-61.

Хеленюк, О. (О. Kheleniuk) (2008) Особливості етнічного складу населення Острога (кінець XIX - початок XXI століття). Острозький краєзнавчий збірник.. pp. 229-235.

Хмарук, Ю. В. (2008) Ефективність функціонування місцевих бюджетів України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 223-231.

Хмарук, Ю.В. (2008) Ефективність функціонування місцевих бюджетів України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 223-231.

Хом'як, І. (2008) Непересічна особистість Мелентія Смотрицького. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 72-79.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2008) Вплив зовнішньої політики США на розвиток відносин з Росією та Україною (International policy of Unated States and Russia — Ukraine relations). Вісник Одеського національного університету, т. 13 (вип. 5). pp. 867-873.

Ч

Чижевська, М. Б. (2008) Морально-етична природа соціально-економічних відносин. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 218-226.

Ш

Шандрук, О.М. (2008) Сучасний стан ринку боргових зобов'язань в Україні. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 71-78.

Шарікова, О. В. (2008) Концептуальні засади проведення податкових реформ в умовах трансформації економіки. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 232-239.

Швабій, К. І. and Гусак, Ю. Д. (2008) Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 240-247.

Шевчук, Д. (2008) Концепція філософії в творчості Густава Шпета. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 136-145.

Шевчук, Д. (2008) Постмодерний стан культури: пропозиція концептуального осмислення. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 39-44.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2008) Концепція історії російської філософії в творчості Густава Шпета. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування, 2 (2). pp. 134-141.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2008) Українська культура перед викликом постсучасності. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (Вип. 3). pp. 91-95.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2008) ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ Й КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ. країнська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (Вип.14). pp. 76-80.

Шершньова, О. (2008) Експертне опитування в системі прийняття рішень у галузі регіонального управління туризмом. Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. , Вип.14. pp. 349-356.

Шершньова, О. (2008) Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини. Ефективність державного управління. Збірник наукових праць., Вип.16. pp. 187-193.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю , Ч. 1. pp. 426-430.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Методичні засади побудови Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини. Університетські наукові записки, 3(ІІ) (Спецв.). pp. 271-272.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні. Острозький краєзнавчий збірник (Вип.3). pp. 224-228.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) «Круглий стіл» як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом. Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць (1(20)). pp. 140-146.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини. Науковий блог Нац. ун-ту «Острозька академія" .

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. . pp. 390-393.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 224-228.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Infrastruktura turystyczna stan і perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta Ostryg na Ziemi Rywiecskiej.(Consideration of modern situation and perspectives of development infrastructure of tourism in Ostroh on the Rovne Land). Problemy rozwoju turystzki edukaczjno-kulturowej w Polsce i na Swiecie, 11. pp. 327-338.

Шимко, О. В. (2008) Реструктуризація як необхідна умова функціонування підприємства у ринковому середовищі. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 325-331.

Ширяєва, Т.М. (2008) Психолінгвістичні особливості виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 264-270.

Шишкін, І.Г. (2008) Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля (1939-1945): історіографія проблеми. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 264-281.

Школьна, О. (2008) До питання виникнення перших спеціалізованих виробництв промислового санітарного фарфору-фаянсу в Україні (кін. XIX - поч. XX ст.): художні особливості. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 114-124.

Школьна, О. (2008) Просвітницька діяльність родин острозьких і славутських євреїв-промисловців Шапіро та Зусманів у культурних процесах України др. пол. XVIII - поч. XX ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 3). pp. 92-113.

Шпак, М. С. (2008) Фінансування проектів: реалії України і перспективи розвитку. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 227-235.

Шустерук, З. С. (2008) Істотні умови договору оренди державного та комунального майна. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 332-336.

Щ

Щеглова, Н. (2008) Витоки кіберпанку в сучасній культурі. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 67-70.

Щокін, Р. Г. (2008) Загальні положення статистичного забезпечення управління підготовкою кадрів недержавного вищого навчального закладу. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 468-473.

Щурик, М. В. (2008) Джерела та основні напрями фінансування відтворювального процесу в аграрному секторі Карпатського макрорегіону. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2 (Вип.10). pp. 337-345.

Ю

Юревич, Л. М. (2008) Роль державного боргу в економічній системі України. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 248-257.

Я

Яворська, Т. В. (2008) Іноземне страхове підприємництво в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 (Вип.10). pp. 236-242.

Якубович, М. (2008) Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 150-164.

Якушик, І. Д. and Литвиненко, Я. В. (2008) Регулювання економічних процесів у державі за допомогою непрямих податків. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 258-265.

Янковська, Ж. О. (2008) М.В. Гоголь і українська народна культура та фольклор (за спогадами, висловлюваннями та листами). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 71-81.

Яремчук, В.П. (2008) Як змінювалась офіційна доктрина української історії у перші роки після ХХ з'їзду КПРС. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 282-296.

Ящук, М. and Козак, Л.В. (2008) Інвестування як чинник розвитку національної економіки України. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 232-238.

This list was generated on Sat Feb 24 17:35:41 2024 EET.