Items where Subject is "Advertising. Information System. PR"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | F | O | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 51.

D

Dziekański , Р. (Дзєканський П.) (2013) MODERN BRAND-ASSET BUILT BY MARKETING. Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 103-114.

F

Filonik, O. (О. Філонік) and Winters, S. (С. Уінтерз) (2019) Metaphors in brand names and advertising: pragmatic effect (Метафори у назвах товарів та в рекламі: прагматичний ефект). Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Філологія» (8(76)). pp. 18-20. ISSN 2519-2558

O

Okhrimenko, G. W. (2016) Social media marketing (SMM)-tools using in publishing industry in Ukraine: descriptive analysis. In: Managing economic growth: marketing, management, and innovations. Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, pp. 329-339. ISBN ISBN 978-80-906210-0-8

Б

Білюк, І. (I. Biliuk) (2014) РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ (The advertisement as a bridge in the modern communicative space). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 150-155.

Бабій, Р. (2009) Використання контент-аналізу при проведенні інформаційного моніторингу друкованої реклами. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 3-12.

Бабій, Р. (R. Babii) (2010) Використання методів соціологічного дослідження у вимірюванні ефективності ПР-діяльності. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 167-174.

В

Волк, К. (K. Volk) (2013) Особливості вибору дизайну логотипу як основної складової фірмового стилю організації. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 8-10.

Г

Глущук, М. (M. Hlushchuk) (2010) Реклама у друкованих засобах масової інформації: основні переваги розміщення та критерії поширення. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 215-219.

Гуславська, О. Т. (O.Guslavska) (2012) Інформаційний вплив Російської федерації на Україну та Польщу (на матеріалах видань "Известия" та "Независимая газета"). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 35-44.

Д

Діденко, І.Ф. (I. Didenko) (2010) Актуалізація образу ворога у політичному дискурсі екс-президента США Р.Рейгана. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 39-41.

Дарда, С. (S. Darda) and Жижко, А. (Zhyzhko) (2013) Вибір бренду як об'єкт впливу сучасних маркетологів. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 22-27.

Дарда, Т. В. (T. Darda) (2010) Соціальна реклама як засіб реалізації державної політики зайнятості населення. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 12-19.

Дубровик, Т. О. (2012) Туристичний портал як інструмент маркетингу території (на прикладі Рівненщини). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 317-324.

Ж

Жук, Л. (2009) Маніпулятивний аспект телевізійної політичної реклами. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 58-67.

З

Зубарєва, М. (M. Zubareva) (2014) Прикладні антикризові PR­-технології. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

К

Квасюк, Л.В. (2009) Пропаганда спадщини Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв'язків з громадськістю Національного університету "Острозька академія". Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 68-76.

Кобринь, С. (2008) Реклама як неціновий метод конкурентної боротьби. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 393-399.

Ковч, А.М. (A. Kovch) (2011) Заголовки статей англомовних періодичних видань як засіб впливу на читача. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 67-70.

Кондратюк, Ю. (Kondratuik I.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Role and functioning of slogans in advertising discourse (Роль та особливості функціонування слоганів у рекламному дискурсі). Social media: origins, development and prospects. pp. 45-62.

Корнійчук, Ю.Р. (2009) Маніпулятивний вплив у політичному англомовному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 83-87.

Коробка, Г. and Лазарєв, В. (2009) Використання харизматичними церквами сучасних інформаційних технологій. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 77-87.

Костюченко, О. (Kostiuchenko O.) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) The use of manipulative techniques in advertising (Використання маніпулятивних технологій у рекламі ). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 31-37.

Кромська, А. (A. Kromska) (2013) Візуальна репрезентація гендеру в сучасній моді та рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 132-137.

Л

Лютко, І.М. (I. Liutko) (2011) Психолінгвістичні засоби формування рекламних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 94-95.

М

Макогончук, О. (О. Makohonchuk) (2013) Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 59-64.

Маслова, Ю. (Maslova Y.) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Gender aspects of print advertising (Гендерний аспект друкованої реклами). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 37-44.

Мискевич, Е. В. (E. Myskevych) (2013) РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОАО “ИВАЦЕВИЧДРЕВ” (Розробка рекламної кампанії для підвищення конкурентоспроможності продукції ВАТ "Івацевичдрев")(Advertising campaign development to improve the competitiveness of products of JSC ‘Ivatsevichdrev’). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 71-75.

Момоток, О. (2009) Телевізійна реклама як джерело гендерної нерівності. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 101-108.

Н

Назарко, Р. (Nazarko R.) (2013) Гендерні стереoтипи тa їх трaнсфoрмaції в сучaсній реклaмі (Gender stereotypes and their transformation in the modern advertising). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 68-73.

Нечипорук, Т. (2009) Використання архетипів в сучасній телевізійній рекламі. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 120-127.

О

Огнівчук, Н.В. (N. Ohnivchuk) (2011) Слоган як ефективний засіб політичної реклами. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 133-135.

Охріменко, Г. (Okhrimenko G.) and Кваснік, М. (Kwasnik M.) and Жуков , В. ( Zukow W. ) (2012) Interference hierarchical, heterarhichnyh and cognitive models of advertising communication (Взаємовплив ієрархічних, гетерархічних та когнітивних моделей рекламної комунікації). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 25-30.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2015) BTL-marketing communication in the formation of brand of universities in Ukraine. In: A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: local and global aspects Collective monograph Edited by Y.S. Larina and O.O. Romanenko. Publishing house science and innovation center, ltd, st. louis, missouri, Usa, pp. 337-345. ISBN 978-0-615-67156-7

Охріменко, Г.( H. Okhrimenko) (2009) Використання BTL-реклами та інтегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії просування товару на ринок. (The use of BTL-advertising and integrated marketing communications in publicity strategy of advancement of commodity to the market). Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки (№23). pp. 48-52.

П

Павловська, І. (2009) Мовно-структурні особливості побудови українських та американських слоганів. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 128-137.

Павлюк, М. (M. Pavliuk) (2010) 3D формат як новітня інформаційна технологія. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 49-54.

Петрушкевич, М. (2009) Інтернет та християнська комунікація. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 144-151.

Р

Рибак, А. І. (A. Rybak) (2012) ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PR-ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД (Approaches to evaluation of communicational effectiveness of PR activities: general viewing). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації'' (Вип. 3). pp. 43-61.

С

Сірачук, С. (S. Sirachuk) (2012) Блогосфера як засіб прояву свободи слова у сучасному інформаційному просторі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 334-340.

Савончук, Р. (2009) Інформаційна діяльність України у сфері торгівлі зброєю. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 164-169.

Скорода , Ю. В. (Y. Skoroda) (2010) Проектний менеджмент в контексті реалізації регіональних соціальних проектів в Україні: специфіка та перспективи (з досвіду реалізації фестивалю етнічної культури "Галас-2008" у Рівненській області). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 133-140.

Скуба, В. (2009) Використання теорії архетипів для створення успішного рекламного повідомлення. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 183-191.

Стеценко , Л. (Stetsenko L.) (2013) ЕСТЕТИКА РЕКЛАМИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ (Aesthetics of advertising: stating of problem ). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 200-209.

Сусь, М. (M. Sus) (2013) ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БРЕНДІВ У СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 98-102.

Т

Талашук, К. (2009) Аналіз використання комунікативних технологій у діалозі "Україна-НАТО": проблеми та методи оптимізації ефективності співпраці. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 192-198.

Торчук, А. (A. Torchuk ) (2010) Роль ЗМІ у ПР. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 210-214.

Ф

Філоненко, А. (Filonenko A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Public billboard service announcement (Соціальна білбордова реклама та її особливості). Social media: origins, development and prospects. pp. 63-74.

Х

Химера, М. В. (Khymera) (2012) Використання інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК)в електронних ЗМК для рекламування діяльності туристичних агенцій. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 346-349.

Ч

Чуйкіна, В. (V. Chuikina) (2010) Вплив реклами на формування стереотипів у молодіжному середовищі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 182-187.

Ш

Шашлова, Н.Ю. (N. Shashlova) (2011) Особливості мовної специфіки реклами. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 200-222.

Я

Яроменко, Т. (Yaromenko T.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Gender issues in printed advertisment: stereotypization of woman image and establishment of sexism (Гендерна проблематика в друкованій рекламі: стереотипізація образу жінки та становлення сексизму). Social media: origins, development and prospects. pp. 29-44.

This list was generated on Sun Apr 14 14:21:11 2024 EEST.