Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | I | K | M | O | S | Z | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items: 127.

E

Eliopoulos, P. (П. Еліопулос) (2017) Philosophical studies as a precondition for an education of humanism and critical thinking in the university (Філософська освіта як передумова для навчання гуманізму і критичного мислення в університеті). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 121-131. ISSN 2312-7112

I

Ižák, Š. (Ш. Іжак) (2017) Identity of terrorist and victim (Image of Sub-Saharan Africa in the Slovak media) Ідентичність терориста і жертви (образ Африки на південь від Сахари в словацьких медіа). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 96-105.

K

Kałuzińska, E. (Е. Калюзіньська) (2017) Tożsamość w kontekście zmian cywilizacyjnych. Przybliżenia (Ідентичність у контексті цивілізаційних змін Рефлексії). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 165-175.

Kaźmierczak, A. (A. Kazmierczak) (2017) “Нej kolęda, kolęda…” przekształcenia tożsamości kulturoworeligijnej w mieście na przykładzie pastorałki («Гей, Коляда, Коляда…» трансформація культурно-релігійної ідентичності в місті на прикладі пасторалі). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 181-185.

M

Mościcka, D. (Д. Мосціцька) (2017) Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w XXI wieku (Challenges and threats to cultural security in the 21st century) (Виклики і загрози культурної безпеки у ХХІ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 138-142.

O

Olatunji Alabi Oyeshile, Олатуньї Алабі Уйшал (2017) Ethnic Conflict Resolution and Development in Africa: The Ontological, Ethical and Political Imperatives (Вирішення етнічних конфліктів і розвиток в Африці: онтологічні, етичні та політичні імперативи). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 143-152.

S

Sujkowska-Sobisz, K. (К. Суйковськая-Собиш) (2017) O tożsamości gracza. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu jaźni oraz budowaniu relacji społecznych (About Player’s Identity. Opportunities and Limits in the Self (Consciousness) Creation and in Establishment of Social Relationships) (Про ідентичність гравця. Можливості та обмеження у творенні самості та налагодження соціальних відносин). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 191-195.

Z

Zuber, M. (М. Зубер) (2017) Partia Prawo i Sprawiedliwość jako reprezentacja polityczna światopoglądu tradycjonalistycznego we współczesnej Polsce (Партія «Закон і Справедливість» як репрезентація традиціоналістичного політичного світогляду в сучасній Польщі). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 153-160.

І

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2017) Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу (Payroll taxation in highly developed countries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 129-134.

Іщук, Є. (Ischuk J.) (2017) «Своє в чужому, чуже у своєму» або найчастіші граматичні помилки (на матеріалі чеської та української мов) («Native in alien, alien in native», or the often grammatical errors (based on Czech and Ukrainian languages)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 74-76.

А

Аверкина, М. (M. Averkyna) (2017) Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій (Strategic set in the management of sustainable development of agglomerations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 47-51.

Адамець, С. (S. Adamets) (2017) Гендерні особливості невербального спілкування та його вербалізація. Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). pp. 6-9.

Андрійченко, Ю. (Y. Andriichenko) (2017) Особливості гендерно маркованих лексичних одиниць у сучасній іспанській мові (Features of gender lexical units in modern Spanish). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 39-40.

Б

Баранник, Л. (L. Barannyk) (2017) Бюджетна безпека в Україні в контексті соціальної стабільності (Security budget in ukraine in the context of social stability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 112-119.

Благун, І. (I. Blahun) (2017) Oсобливості формування раціональної поведінки учасників фінансового ринку (Features of forming the rational behavior of the financial market participants). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип 5). pp. 52-56.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2017) Інвентар міста острога 1728 року (The inventory of the ostroh town in 1728). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 5-23.

Бодак, В. (V. Bodak) (2017) Етнорелігійна свідомість як стратегія ідентичності особистості та спільноти (Ethno-religious consciousness as a strategy of personal identity and community). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип 20). pp. 68-73. ISSN 2312-7112

Борейко, В. (V. Boreiko) (2017) Наслідки нестабільної монетарної політики національного банку України (Сonsequences of the unstable monetary policy of the national bank of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (Вип.61). pp. 120-123.

Борейко, В. І. (V. Boreiko) (2017) Тенденції в розвитку промислового комплексу України у XXI столітті (XXI century trends in Ukraineʼs industrial complex development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 42-45. ISSN 2311-5149

Босенко, А. (A. Bosenko) (2017) Тенденції формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні (Tendencies of formation of strategic alternatives small and medium business in Ukraine). Наукові записки Національ- ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 4-9.

Бровді, I. (I. Brovdi) (2017) Напрямки раціоналізації операційних витрат підприємства (Directions of enterprises’ operating costs rationalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Еко-номіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 30-34.

Будько, М. (M. Budko) (2017) Від ксенофобії до філокскенії: метаморфози чужого в біблійній етиці (From xenophobia to filoxenia: metamorphoses of the alien in biblical ethics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 74-78. ISSN 2312-7112

В

Вакуленко, О. (O. Vakulenko) (2017) До питання педагогічних стратегій ідентичності в сучасній Україні (To the question of pedagogical strategies of identity in modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 13-15.

Ващенко, В. (V. Vashchenko) (2017) Метафора «залізного перстня»: деякі питання семіотики влади у М. Грушевського (The Metaphor of the “Iron Ring”: Questions of Semiotics of Power in Hrushevskyi’s Works). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 134-137.

Векуа, О. (O. Vekua) (2017) Притягальна сила української національної культури для неетнічних українці (The attractive force of Ukranian national culture to non-ethnic Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 161-164.

Височан, О. С. (O. Vysochan) (2017) Облікова дисторсія: поняття, класифікація, причини виникнення та мінімізація негативних наслідків (Accounting distortion: concern, classification, causes and negative effects minimization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 127-132. ISSN 2311-5149

Власюк, S. (С. Vlasiuk) (2017) Українська національно-демократична революція 1917-1921 років у регіональних шкільних підручниках з історії (Ukrainian national democratic revolution of 1917-1921 in regional school history textbooks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 91-97.

Воронюк, О. (А. Voronyuk) (2017) Жертовна «ідентичність» (The victim “identity”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 118-120.

Вороніна, О. (O. Voronina) (2017) Аналіз рівня соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я в регіонах України (Analysis of the level of social protection and health care in the regions of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 82-87.

Г

Ганаба, С. (S. Hanaba) (2017) Методологічні стратегії критичної педагогіки в модернізації сучасної освіти (Methodological strategy of critical pedagogy in the modernization of modern education). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 90-95. ISSN 2312-7112

Гаєвська, С. ( S. Gayevskay) (2017) Ціннісні виміри соціокультурного буття людини в контексті аксіологічного дискурсу (Socio-cultural value dimensions of human existence in the context of the axiological discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 8-12. ISSN 2312-7112

Говорко, О. (O. Govorko) (2017) Система елементів соціально-демографічного потенціалу та їх взаємозв’язок (System of socio-demographic potential elements and their interoperability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 57-61.

Годзь, Н. (N. Godz) (2017) Ідентичність та культурні стереотипи під час самозбереження індивіда та держави: поміж минулим та майбутнім (The Identity and cultural stereotypes during the individual and state-preservation: between past and future). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 29-31.

Гонак, І. М. (I. Gonak) (2017) Особливості економічного суперництва на світових ринках сировинних паливно-енергетичних ресурсів (Features of economic competition on the world markets of rawfield fuel and energy resourses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 17-25. ISSN 2311-5149

Гук, О. (O. Huk) (2017) Конструкт національної пам’яті та його вплив на формування української культурної ідентичності (The construct of national memory and its influence on the formation of Ukrainian cultural identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 45-50. ISSN 2312-7112

Гусак, П. (P. Husak) (2017) Філософська герменевтика як науковий підхід до дослідження біблійних текстів (Philosophical hermeneutics as scientific approach to the investigation of Biblical text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 41-43.

Д

Даниляк І, I. (I. Danylyak) (2017) Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку і оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів та шляхи їх удосконалення (Issues regulatory framework of accounting and taxation agricultural cooperatives and ways of improving). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 194-199.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) and Іванова, А. (A. Ivanova) (2017) Oцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України (Estimation of effectiveness of fiscal decentralization of local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 124-128.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) and Кобетяк, В. (V. Kobetyak) (2017) Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації (Сhanges in the formation of ukraine local budget income under the influence decentralization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 145-149.

Дерун, А. М. (A. Derun) (2017) Активізація розвитку великого підприємництва та кластерів в Україні (Activation of big enterprises and clusters development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Eкономіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 26-31. ISSN 2311-5149

Добродій, К. (K. Dobrodii) (2017) Оцінка формування необоротних активів підприємства (Estimation of non-current assets for enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 35-38.

Дротенко, В. (V. Drotenko) and Гуйда, Ю. (Y. Guida) (2017) Суб'єктність як модальний оператор особистості (Subjectivity as of the individual modal operator). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 13-17. ISSN 2312-7112

Дубляниця, Т. (Т. Dublianytsia) (2017) Інвентар 1556 року як джерело до історії вивчення володінь королеви Бони на Ковельщині (Inventory 1556 as a sourse for studying the history Kovel possesion of queen Bonna). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 85-90.

З

Забарная, Э. (E. Zabarna) (2017) Инвестиционная компонента социально-экономического развития региона (Інвестиційна компонента соціально-економічного розвитку регіону) (Socio-economic development of the region investment component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип 5). pp. 62-66.

Залужна, А. ( A. Zaluzhna) (2017) Морально-етичні засади буття людини у світі культури у проблемному полі феноменологічно орієнтованого дискурсу (The moral and ethical principles of human existence in the world of culture: the problem field of phenomenological discource) (Морально-этические основания бытия человека в мире культуры в проблемном поле феноменологически ориентированного дискурса). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 3-7.

Залужна, А. (A. Zaluzhna) (2017) Морально-етичні засади буття людини у світі культури у проблемнму полі феноменологічно орієнтованого дискурсу (The moral and ethical principles of human existence in the world of culture: the problem field of phenomenological discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 3-7. ISSN 2312-7112

Запорожець, М. (M. Zaporozhets) (2017) Демографічні та міграційні процеси в культурологічному зрізі (The Demographic and Migration Processes: the Perspective from Cultural Studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 32-34.

Зборовська, К. (K. Zborovska) (2017) Спрямованість на іншого як визначальна риса антропології Corpus Areopagiticum (Focus on another as a defining feature of antropology Corpus Areopagiticum). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 51-55. ISSN 2312-7112

К

Казакевич, О. (O. Kazakevych) (2017) Роль мови у формуванні національної ідентичності (Role of language in the national identity format). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 77-79.

Каркіч, І. (I. Karkich) (2017) Iнвестиційна привабливість регіонів України (Investment attractiveness of ukranian regions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 88-91.

Карлін, М. (M. Karlin) and Щегельська, M. (M. Shchehelska) (2017) Соціально-економічні проблеми використання кліматичних фінансів в умовах глобалізації та шляхи їх вирішення (The socio-economic problems of the use of climate finance in the context of globalization and their solutions). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 135-139.

Карпович, М. (M. Karpovych) (2017) Актуальні аспекти використання аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу (Сurrent aspects of outsourcing and freelancing for small businesses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 39-44.

Квасницька, P. (R. Kvasnitska) (2017) Режим інфляційного таргетування в Україні (Mode of inflation targeting in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 140-144.

Квік, Л. (L. Kvik) (2017) Екологічний імператив у контексті глобальних загроз сьогодення у вченні папи Бенедикта XVI (Ecological imperative in the context of global challenges of today in the doctrine of pope Benedict XVI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 107-111. ISSN 2312-7112

Кнейслер, О. (O. Kneysler) and Налукова, Н. (N. Nalukova) (2017) Теоретико-прагматичні підходи до оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання (Theoretical and pragmatic approaches of economic entities financial stability assessment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 45-50.

Кобетяк, Т. (T. Kobetiak) (2017) Неефективна боргова політика країни як один із ключових факторів погіршення фінансової безпеки держави (The unefficient debt policy of the country as one of the key factors of decreasing the financial security of the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 150-153.

Колісник, М. (M. Kolesnik ) (2017) Філософська спадщина Аврелія Августина та Томи Аквінського як джерело місіонерських ідей католицизму (The philosophial hevitage of Aurelius Augustine and Thomas Aquinas as a source of the catholIc missionary ideas). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 56-60. ISSN 2312-7112

Кондратюк, Л. (L. Kondratiuk) (2017) Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності (Philosophical reflection on Ukrainian history as a factor for forming of national identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 6-8.

Кондроі, К. (K. Kondroi) (2017) Сучасні тенденції розвитку ринку лізингових послуг в Україні (Modern trend in the leasing market in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 154-158.

Корень, Н. (N. Koren) (2017) Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій (Budget of the state security in the socio-economic transformation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 159-164.

Коршун, Т. (T. Korshun) (2017) Глобалізація гуманітарної освіти як виклик національній ідентичності (The globalization of humanitarian education as challenge to the national identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 71-73.

Костюк, І. (I. Kostiuk) (2017) Міфологічні змістові парадигми як засоби ідентифікації людини в сучасній культурі (The mythological content paradigms as way of identification of human in the modern culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 110-113.

Костюк, Л. (Kostyuk L.) (2017) Індивідуалізм української ментальності: проблема ідентичності і культурна традиція (The individualism of Ukrainian mentality: the problem of identity and cultural tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 85-88.

Кралюк, П. (P. Kraliuk) and Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры (The role of saints cyril and methodius in the formation of the orthodox slavonic culture). Вестник Томского государственного университета (№416). pp. 107-112.

Кривенко, Н. В. (N. Kryvenko) (2017) Методичні підходи до оцінки розвитку міжнародного поділу праці (Methodological approaches to estimating the development of the international labour division). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 32-35. ISSN 2311-5149

Кривицька, О. (О. Kryvystka) and Вєтрова, О. (O. Vietrova) (2017) Діяльність транснаціональних компаній в Україні: проблеми та перспективи (The activities of multinational companies: problems and possibilities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 10-13.

Куцька, О. (O. Kutska) (2017) Взаємовідносини червоноармійців з цивільним населенням під час перебування радянських військ на території Польщі (кінець 1944 - початок 1945 рр.) (The relationship between the red army and civilians during the stay of soviet troops in Poland (end of 1944 - beginning of 1945)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 126-134.

Л

Лапко, О. (O. Lapko) (2017) Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів (Project financing as an innovative mechanism of realization of investment projects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 165-170.

Левицька, С. (S. Levytska) and Полюхович, М. (M. Polyuhovich) (2017) Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 55-58.

Левицька, С. О.(S. Levytska) (2017) Еволюція становлення управлінського обліку та його місце в системі корпоративного управління (Evolution of formation of managerial accounting and its place in corporate management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 218-221.

Левицька, С. О.(S. Levytska) (2017) Виробничі запаси як об’єкт внутрішнього контролю (на прикладі суб’єктів споживчої кооперації) (Inventories as object of internal control (evidence from the enterprises of consumer cooperation)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 200-206.

Левкович, Н. (N. Levkovych) (2017) Модель землі обітованої в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини xviii – першої третини ст.: проблема ідентичності і культурна традиція (The model of the Promised Land in Jewish arts and crafts of Halychyna in the XVIII – the first third of the XX centuries: identity problem and cultural tradi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 186-190.

Лещук, Г. (H. Leshuk) (2017) Партиципаторна модель інвестиційного розвитку інфраструктури регіону (Participatory model for the region infrastructure investment development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 67-71.

Лизанчук, В. (V. Lyzanchuk) (2017) Культурно-національна ідентичність українців у концепції Івана Франка (The cultural and national identity of Ukrainians in the conception of Ivan Fran). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 121-127.

М

Мамонтова, Н. (N. Mamontova) and Менделюк, О. (O. Mendeliuk) (2017) Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов (Sources selfcompanies: their composition and structure in crisis). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 59-62.

Мартинова, Л. (L. Martynova) (2017) Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу (Planning social protection in the context of intensification of european integration process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 92-98.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2017) Структура купецьких торговельних закладів волинського воєводства в 1921–1939 роках (Structure of the merchant institutions of the volhynian voivodeship 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 59-65.

Мельник, O. (O. Melnyk) (2017) Дебіторська заборгованість як спосіб тінізації доходів підприємства (Receivables as a way of shadowing incomes of an enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 63-66.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2017) Громадська діяльність Миколи Павловича Ковальського (Public activity of Mykola Pavlovych Kovalskyi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Історичні науки" (Вип.26). pp. 24-29. ISSN 2409-6806

Мушеник, І. (I. Mushenyk) (2017) Закордонний досвід формування регіональних інноваційних систем (на прикладі Австрії) (Foreign experience of regional innovation systems development (an Austrian example). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип 5). pp. 72-77.

Мініч, А. (А. Minich) (2017) Етика відповідальності: релігійний вимір (Ethics of responsibility: the religious dimension). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 112-115. ISSN 2312-7112

Н

Носова, Г. (H. Nosova) (2017) Ідентичність і семантика етнічності (Identity and semantics ethnicity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 34-38. ISSN 2312-7112

Нікитенко, Д. (D. Nikytenko) (2017) Сутність та змістовні ознаки поняття «інвестиційна політика» (Essence and content features of the «investment policy» definition). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде- мія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 14-18.

О

Оболенцева Лариса, Л. (L. Obolentseva) (2017) Cучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості: практичний аспект (Modern paradigm of regional industrial competitiveness: practical aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 99-103.

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2017) Поділля напередодні запровадження НЕПу (Podillya region before NEP). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 53-58. ISSN 2409-6806

Опанасюк, В. (V. Opanasiuk) (2017) Індустрія 4.0: місце україни в міждержавній кооперації і спеціалізація (The place of Ukraine in the inter-country cooperation and specialization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 67-71.

П

Панько, О. (O. Panko) (2017) Історико-архітектурний розвиток Лаврівського монастиря (Historical and architectural development of the Lavriv monastery). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 35-39. ISSN 2409-6806

Парасій-Вергуненко, І. (I. Parasiy-Vergunenko) (2017) Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід (Analysis of the operational efficiency of the enterprise resource potential: comprehensive approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 207-212.

Пасічник, Ю. (Y. Pasichnyk) (2017) Mетодологічні підходи щодо дослідження парадигми соціальних фінансів (Metodological approaches to the study of the paradigm of social finance). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 171-174.

Плахтій, Т. (T. Plakhtii) (2017) Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз (Qualitative characteristics financial information convergent conceptual framework: criticala). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 213-217.

Примостка, Л. (L. Prymostka) (2017) Вплив економічних циклів на банківську діяльність (The impact economic cycles on banking). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 175-180.

Прокопчук, К. (K. Prokopchuk) (2017) Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України (Banking institutions on the financial market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 181-185.

Пунько, Б. (B. Punko) (2017) Ризикове інвестування капіталу як засіб інтенсифікації інноваційної галузево-орієнтованої інвестиційної діяльності країни (Risky investment capital as a means of intensification of innovative industry-oriented investment activity of the country). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 19-29.

Пшикленк, Й. (J. Przyklenk) (2017) Від ідентичності до різниці – уваги про поняття ідентичності в найновшій історії польської мови (Od identyczności do różnicy – uwagi o pojęciu tożsamości w najnowszej historii polszczyzny) (From Identity to the Difference. Some Remarks on the Concept of Identity in the Newest History of the Polish Language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 61-70.

Пірен, М. (M. Piren) (2017) Cучасна українська політико-владна еліта і проблеми національної самоідентифікації (He modern Ukrainian political and power elite and the problem of national self-identificat). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 16-20.

Р

Радзик, Р. (R. Radzik) (2017) Между Россией и Польшей: историческо-культурные предпосылки формирования обществ Центральной и Восточной Европы (Between Russia and Poland: cultural and historical conditions of the development of Central and Eastern European societies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 128-137.

С

Сандрович, Т. (T. Sandrovych) (2017) Національна та інтернаціональна ідея в літературі (на матеріалі статей Б. Грінченка) (The national and international idea in literature (example, B. Hrinchenko’s articles)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 35-38.

Свириденко, О. (O. Sviridenko) (2017) Українська національна ідентичність та її характеристика в епістолярній спадщині О. Стороженка (The Ukrainian national identity and its characteristics in epistolary heritage of O. Storozhenka). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 89-91.

Семенюк, Т. (T. Semeniuk) (2017) Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of property and use of enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 72-76.

Сидор, В. (V. Sydor) (2017) Актуалізація культурних традицій українців через призму ландшафтної культової скульптури Галичини кінця ХХ – початку ХХІ століть (The actualization of Ukrainian cultural tradition through the prism of Halychyna landscape religious sculpture of the end of XX – early XXI centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 114-117.

Скляр, А. (A. Skliar) (2017) Трансперсональные основания идентичности «я» в антропологической доктрине С. Л. Франка и христианская религиозно-философская концепция личности (Transpersonal grounds of identity of the self in the anthropological doctrine of S. L. Frank and Christian religious-philosophical concept of personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 92-95.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (Metropolitan andrei sheptytsky and orthodoxy: from ecumenism to national unity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 40-46.

Смоляк, П. (P. Smolіak) (2017) Аматорські театральні гуртки товариства "Просвіта" в селах Тернопільського повіту в міжвоєнний період (Amateur theatre groups of society "Prosvita" of Ternopil district in the interwar period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 72-78.

Собкевич, О. В. (O. Sobkevych) (2017) Ресурс морегосподарського комплексу в забезпеченні сталого розвитку малих міст і зміцненні економічної безпеки України (Resources of the maritime complex in providing sustainable development to small cities and strengthening the economic security of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 36-40. ISSN 2311-5149

Стеценко, В. (V. Stetsenko) (2017) Релігійно-богословські ідеї у філософуванні І. Франка (Religious and theological ideas in philosophizing I. Franko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 79-84. ISSN 2312-7112

Стрижак, С. (S. Stryzhak) and Подолкова, C. (S. Podolkova) and Сахно, П. (P. Sakhno) (2017) Religion influence on contemporary ukrainian youth consciousness (Релігійний вплив на свідомість сучасної української молоді). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 106-109.

Студницька, М. (M. Studnycka) (2017) Дискурс національної ідентичності в церковному мистецтві галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (Discourse of national identity in ecclesiastical art of Galicia of the second part of the 19th – the first third of the 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 44-47.

Т

Танчин, А. (A. Tanchyn) (2017) Eфективність використання основних засобів на підприємстві: система показників оцінки та напрями їх підвищення (The efficiency of using the fixed assets on the enterprise: the system of indicators and the ways of its improving). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 77-80.

Терешкевич, Г. (Н. Tereshkevych) (2017) Проблеми ідентичності особистості людини, цінності, гідності та недоторканості людського життя в ситуації сучасного діалогу культур (The identity of human person, values, dignity and inviolability of human life in the situations of modern dialogue of cultures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 176-180.

Тетерятников, К. (K. Teteryatnikov) (2017) Проблема релігійної ідентичності: пошук взаємозв’язку між євангельськими протестантами України і протестантизмом реформації (The problem of religious identity: the search for the relationship between evangelical Protestants of Ukraine and the Protestant Reformat). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 196-201.

Титар, О. (O. Tytar) (2017) Культурна традиція та ментальність: від «духу народу» до психоаналітичних концепцій ідентичності (Cultural traditions and mentality: from the «spirit of the people» to the psychoanalytic concepts of identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.18). pp. 3-5.

Токарський, Т. (T. Tokarskyi) (2017) Моделювання перспективних шляхів соціальної молодіжної політики (The modeling of perspective ways of social youth policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 104-110.

Топішко, І. І. (I. Topishko) (2017) Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? (Whuch model of socio-economic development shoud be developed in Ukraine? A. Smith, D. Ricardo, M. Friedman... or F. List, J. Schumpeter, E. Reinert?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 4-15. ISSN 2311-5149

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2017) Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки (Russian aggression against Ukraine as a threat to global security ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 135-142.

Туренко, О. (O. Turenko) (2017) Ранньохристиянське самовизначення людини – життєствердні сенси самореалізації (Early christianity self-realization man – life-affirming sense self-fulfillment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 102-106. ISSN 2312-7112

Х

Хеленюк, А. (A. Kheleniuk) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2017) Любомир Роман Винар як дослідник і організатор науки (пам’яті вченого) (Lubomyr Roman Wynar as scholar and organizer of science (in memoriam of the scientist) (Любомир Роман Вынар как исследователь и организатор науки (памяти ученого). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 103-110. ISSN 2409-6806

Ц

Царенок, А. (A.Tsarenok ) (2017) Естетосфера християнського монотеїзму (The aesthetosphere of the christian monotheism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 61-67. ISSN 2312-7112

Цимбалюк, Д. (D. Tsymbalyuk) (2017) Небажання самоідентифікації з назвою «переміщені» і питання представництв (Reluctance of self-identification with the name ‘displaced’ and the question of agency). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 9-12.

Ш

Шевчук, А. (A. Shevchuk) (2017) Aналіз капіталізації банківської системи України (Analysis capitalization of Ukraine banking). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 186-192.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2017) Художні й естетичні цінності в польській естетиці першої половини XX ст. (Artistic values and aesthetic values in the polish aesthetics of the first half to 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 116-120. ISSN 2312-7112

Шевчук, С. (S. Shevchuk) (2017) Національно-культурна ідентичність у глобалізованому світі (The national and cultural identity in the globalized world). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 58-60.

Шитова, О. (O. Shytova) (2017) Ідентичність чужого і «чужі» ідентичності в Європі (The identity of Alien and “alien” identities in Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 21-24.

Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2017) Тілесна ідентичність як самоідентичність у контексті культури повсякдення (Bodily identity as self-identity in the context of culture of everyday life). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 39-44. ISSN 2312-7112

Шумка, М. (M. Shumka) (2017) Танатологічна проблема в історії філософії (Tanatological problem in the history of philosophy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 96-101. ISSN 2312-7112

Щ

Щекотова, Е. (E. Schekotova) (2017) Общественная травма как способ формирования национальной идентичности Японии (The social trauma as way of creation the national identity of Japan). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 80-84.

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2017) Медична астрологія православних словʼян у період раннього модерну:місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському (Medical astrology of orthodox slavs of the early modern period:Theophrastus Paraselsus mission in the Grand Duchy of Lithuania). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 117-125. ISSN 2409-6806.

Я

Яковлєва, О. (O. Jakovleva) (2017) Розмірковуючи над ідентичністю в умовах сучасних трансфорацій: формат електронного кочівництв (Reflecting on identity in the modern transformation: electronic format nomadism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 25-28.

This list was generated on Sun Oct 22 10:58:38 2017 EEST.