Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | P | S | T | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 456.

K

Kobiałka, Anna (2010) Taxes imposed on polish farmers. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 64-75.

P

Perets, O.(О. Перець) (2010) Pedagogical Authority as a Basic Component of Professional Competence of a Foreign Language Instrucor's Authority. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 104-105.

S

Skrzypek, Elżbieta (2010) Rola audity i wiedzy audytora w przedsiębiorstwie. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 550-557.

T

Tashlitskyy, Roman (2010) Heteroglossia in Translation (Based on Ukrainian Translations of"Romeo and Juliet" by William Shekespeare). Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 274-277.

І

Іванець, О. (2010) Творчо-ігровий простір музею. Острозький краєзнавчий збірник.. pp. 338-341.

Іванчук, Н. В. (2010) Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств в Україні. Наукові записки . Серія “ Економіка ”. Фінансова система України (Вип.14). pp. 153-160.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2010) Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України (The influence of labor contributions on the taxation rate of Ukrainian enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Вип.14). pp. 153-160.

Ільїна, Т. (T. Ilina) (2010) Сценарії оптимальної військово-практичної взаємодії ЄС та НАТО у постбіполярну епоху. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 205-211.

Іонін, Є. Є. and Беспалова, А. Г. and Роменська, А. С. (2010) Оцінка ринкової вартості страхової компанії. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 161-167.

Іщук , О. ( O. Ishchuk ) (2010) Колізії православного життя на сторінках українських загальнонаціональних видань (початок 90-х рр. ХХ ст.) (Collisions of orthodox life are on pages of Ukrainian national editions (beginning 1990)). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2).

Іщук , С. І. ( S. Ishchuk ) (2010) Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (The law of intellectual property to Company (brand name) Name ). UNSPECIFIED. Видавництво Цюпак, Хмельницький.

А

Аверкина, М. Ф. (2010) Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 414-420.

Агрес, О. (2010) Оцінювання ефективності основних засобів підприємства. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 86-90.

Алькема, В. Г. (2010) Фінансова безпека логістичних утворень. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 77-93.

Андрощук, Л. М. (L. Androshchuk) (2010) Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 3-4.

Антимоник, Е. В. (2010) Основные тенденции развития мирового рынка страхования. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 338-346.

Антонюк, В. (2010) Курси медичних сестер в м. Острозі під час німецької окупації. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 176-177.

Антонюк, Ф. (2010) Стан освіти в Острозі під час німецької окупації. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). p. 179.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2010) Членство Українського Історичного Товариства (1965 – 1991): структура та склад. Наукові записки. Серія «Історичні науки» (Вип.15). pp. 344-354.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2010) Острозька академія та розвиток міста. Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. pp. 261-276.

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2010) Матеріальне забезпечення Острозької академії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 24-40.

Б

Бабій, Р. (R. Babii) (2010) Використання методів соціологічного дослідження у вимірюванні ефективності ПР-діяльності. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 167-174.

Байсан, Д.В. (2010) Метафорична концептуалізація ПРАВОСУДДЯ (на матеріалі англ. justice). Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 26-32.

Балашов, Е. (E. Balashov) (2010) Formy, wskaznikii kryterija samorealizacji mlodziezowej w polskej i ukrainskiej nauce pedagogicznej. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 252-266.

Балій, Г. (2010) Штрихи до історії палацу князів Сангушків в Ізяславі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 103-106.

Барабасевич, П. О. (P.Barabasevych) (2010) Ідіоматичні вирази англійської мови та особливості їх перекладу українською мовою. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 5-7.

Батіщева, О. С. (2010) До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 500-509.

Батіщева, О.С. (2010) До питання сучасних теоретико-методологічних підходів у вивченні державних послуг як суспільних благ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка", Вип.14. pp. 500-509.

Батіщева, О.С. (2010) Зарубіжні стандарти оцінювання ефективності роботи законодавчих органів: методологічні аспекти. Перша міжнародна наукова конференція "Парламентські читання". pp. 16-22.

Бендюк, М. (2010) Коментарі до острозьких легенд. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 253-270.

Бендюк, М. (2010) Зрада в лавах Української Повстанської Армії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 170-175.

Бендюк, М. (2010) Історія села Бродів. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 200-203.

Бенедик, Ю. Ю. (2010) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість. Наукові записки . Серія “ Економіка ”. Фінансова система України (Вип.14). pp. 94-101.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів України. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 91-99.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість. Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14). pp. 94-101.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду)». pp. 482-484.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє ” (12-13 травня 2010 року): у 2 т., 2. pp. 159-161.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації ”, 24-27 березня 2010 року. pp. 21-22.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2010) Сільське населення в Острозькій волості на початку XVIII ст. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 68-75.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2010) Співвідношення понять «якість» та «право на якість» продукції. Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи. Збірник тез доповідей на науковій конференції. – Тернопіль, 9 квітня 2010 р.. pp. 176-178.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2010) Якість як умова цивільно-правового договору. Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу “Правове життя сучасної України”. pp. 425-426.

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2010) Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії. (Peculiarities and Trends in the Development of Civil Society in Japan.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". (1). pp. 4-6.

Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) (2010) Метрична книга Острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII століття. Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства "Афіна" кафедри культурології РДГУ (Вип.9). pp. 14-17.

Бойко, Р. Ю. (Bojko R. Y.) (2010) Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-Х - першій половині 1950 рр.(Features of becoming ofgreco-catholic underground are in the second half of1940- - first half1950.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 25-33.

Бойчук, О. (O. Boichuk) (2010) Проблема реагування органів місцевої влади на масовану критику в ЗМК. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 151-153.

Боклінка, О. (O. Boklinka) (2010) Комунікаційні технології сучасного суспільства у становленні інформаційної влади. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 92-93.

Болгар, Т. Н. (2010) Оценка моральных рисков в банковской деятельности с помощью метода экспертного анализа. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 421-430.

Бондар, В. (2010) Еволюція мотивації як функції управління. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації», Вип.2. pp. 175-185.

Бондар , І.В. (І. Bondar) (2010) Концепт КРАСА в англомовній картині світу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 19-20.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2010) Острожчина в джерельних публікаціях з історії ОУН та УПА. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 163-169.

Борисюк, О. (2010) Польська політика щодо українського приватного підприємництва на Волині в 20-30 рр. ХХ ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 156-162.

Босик, О.С. (O. Bosyk) (2010) Етикетні конструкції у діловій кореспонденції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 23-24.

Браун, А. (A. Braun) (2010) Лексико-семантичні особливості авторських лексичних новотворів у поетичному лексиконі Миколи Вінграновського. Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. , Вип.1. pp. 80-87.

Браун, А. (A. Braun) (2010) Авторський лексичний новотвір із погляду психолінгвістики (на матеріалі поезії М. Вінграновського). Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. , Вип.1. pp. 74-80.

Бурцева, О. А. (2010) Состояние и проблемы развития консервной отрасли Гомельской области. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 102-111.

Біленко, Т. Г. and Стовбур, Л. М. (2010) Нульсуфікальні деривати - лінгвополітичний феномен художнього мовлення Василя Стуса. Філософська поезія Василля Стуса. (In Press)

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2010) «Методологические основы учебно-методического комплекса по французскому языку "Connexions 3". Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовзнавства: Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів. pp. 119-121.

Білоконенко, Л. (L. Bilokonenko) (2010) Концептуалізація релігійної ідентичності у сучасних іконах модерного стилю. (The Conceptualization of religious identity in contemporary icons of modern style.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 524-529.

Білоус, О.І. (O. Bilous) (2010) Емоційне навантаження тексту через кількість експресивів (на прикладі творів американських авторів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 17-18.

В

Вдович, Т. (T. Vdovych) (2010) Фольклор як джерело творення авторських флоролексем у поезії ХХ ст. Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]., Вип.2. pp. 245-251.

Веремейчик, Л.Ф. ( L. Veremeіchyk) (2010) Євангелізаційно-місіонерська діяльність протестантських церков у період незалежності України (Missionary Activities of the Protestant Churches in the Period of Ukrainian Independence). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 33-46.

Ветвінська, Н. (N. Vetvinska) (2010) Прояви міфологічної свідомості та соціального протесту в Київській Русі на прикладі "Повстання волхвів" у "Повісті минулих літ" (The manifestation of the mythological consciousness and social protest in Kiev Rus in the «Revolt of the magi» from the «Povist’ munylyh lit»). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 47-55.

Вихованець, В. (2010) Опис волинського воєводства у праці кс. Я. Бєльського «Widok Krolestwa Polskiego...»! Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 271-288.

Вихованець, Т. (2010) «Epithalamivm» Яна Кохановського на весілля Криштофа Радзивіла та Катерини Острозької. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 41-51.

Власюк , В.М. (V. Vlasiuk) (2010) Особливості формування середнього класу в Україні. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 189-196.

Власюк , Т. С. (T. Vlasiuk) (2010) Національні програми побудови інформаційного суспільства (порівняльний аналіз країн СНД). Студентські наукові записки. Серія "Політичні науки". Матеріали конференції: "Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні (Вип. 4). pp. 9-18.

Водчиц, Ю. Ф. (2010) Создание промышленных кластеров как способ повышения конкурентоспособности национальной экономики. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 112-123.

Войтко, Р. (2010) Місцевий бюджет: склад та джерела надходження до області. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 4-11.

Володько, Л. П. (2010) Экспертно-статистическая методика оценки качества банковских информационных технологий. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 431-440.

Володько, О. В. (2010) Инвестиционное кредитование реального сектора экономики. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 306-313.

Волошин, Л. І. (2010) Фінансова політика держави з питань розвитку інфраструктури інноваційної діяльності. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 347-353.

Г

Галецька, Т. І. (2010) Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 354-358.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2010) Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (14). pp. 354-358.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2010) Основні напрямки оптимізації економічних взаємовідносин партнерів по агролізингу. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць (259). pp. 1429-1433.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2010) Щодо питання про страхування агролізингової угоди. Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал (2(16)). pp. 219-221.

Галецька , Т. І. (T. Galetska) (2010) Удосконалення державного регулювання лізингових відносин. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (13). pp. 314-326.

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2010) Самопізнання особистості студента за засобами мистецтва театру. (Self-identity of students’ personality by means of arts theatre.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 97-107.

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2010) Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості.(The role of cognitive techniques in the process of self-identity). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.12). pp. 83-92.

Герасимчук, Ю.В.. (Yu. Gerasymczuk) (2010) Трансформація урядової еліти після "Помаранчевої революції" в Україні. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 19-25.

Глуходід, Н.Р. (N. Hlukhodid) (2010) Стилістичний аналіз ідеологічно навантаженої лексики у творі Джорджа Орвела "1984". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 29-30.

Глущук, М. (M. Hlushchuk) (2010) Реклама у друкованих засобах масової інформації: основні переваги розміщення та критерії поширення. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 215-219.

Годжал, С. (2010) Проблема походження князів Острозьких в історіографії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 247-252.

Головко, О. (2010) Населення міста Острога в другій половині XVI - в першій половині XVII ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 61-67.

Голуб, В. (V. Holub) (2010) Становище курдської меншини на території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. (Kurdish minority state on Turkey, Iran, Iraq and Syria territories at the end of 20th – at the beginning of 21th centuries). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 154-164.

Гонгало, В.С. (2010) Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя". Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 130-138.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2010) Про співвідношення документів-доказів та речових доказів. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Між нар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р.. pp. 579-581.

Горблюк, О.А.(O. Horbliuk) (2010) Утворення сленгових слів шляхом скорочення. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 31-33.

Горячова, Н. (2010) Олександр Романчук: життєвий та дослідницький шлях. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 326-337.

Грабар, Р. Н. (2010) Собственные финансовые ресурсы интегрированных структур как источник финансирования инновационнных проектов. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 124-133.

Грабчук, О. М. and Катан, Н. В. (2010) Методичне забезпечення оцінки впливу монетарних факторів на інвестиційну діяльність комерційних банків. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 314-323.

Грицюк, П. М. (2010) До питання про вплив сонячної активності на динаміку врожайності зернових культур. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 510-517.

Гроголь, І. (I. Hrohol) (2010) Значення риторики у формуванні комунікативної складової мовленнєвого портрету іміджу українських політиків. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 135-141.

Грушицька, М.М. (M. Hrushytska) (2010) Теоретичні засади дослідження "неформальних" політичних регіонів у межах електоральної географії. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 197-204.

Гуменюк, В. and Великочий, В. (2010) Історичні аспекти бюджетно-податкового регулювання курортно-туристичної сфери регіону. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 12-22.

Гуменюк, К.А. (K. Humeniuk) (2010) Ономастичний простір твору Джоан Роулінг "Гаррі Поттер та в’язень Аз­кабану". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 34-36.

Гуменюк, У. (U. Gumenyuk ) (2010) Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення. (Irrational beliefs of personality as cognitive formation). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 120-131.

Гущук, І. (І. Guschuk) and Лико, Д. (D. Lyko ) (2010) До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС (On the issue of study of health and environmental risks for the population after the Chernobyl accident). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(520). pp. 126-135.

Гущук, І. В. (I. Guschuk) (2010) Еколого-гігієнічна оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 115-125.

Гущук, Т. (2010) Хронологія села Оженин. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 204-226.

Д

Давигора, І.Ф. (I. Davyhora) (2010) Трактування поняття "анотації" західними та вітчизняними вченими. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 37-38.

Данилевич, О. А. (2010) Стратегия инновационного развития вуза. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “ Економіка ” (Вип.14). pp. 134-140.

Данилюк, М. (2010) Сенс життя не зміряти літами (Василь Червоній і Острожчина). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 188-191.

Дарда, Т. В. (T. Darda) (2010) Соціальна реклама як засіб реалізації державної політики зайнятості населення. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 12-19.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 185-191.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Елементи соціального капіталу (Elements of social capital). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14).

Дем’янчук, О. І. (2010) Елементи соціального капіталу. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 271-279.

Джонсон, Ф. (Fredrik U. Jönsson) (2010) Ефект емоційної насиченості аромату відносно впевненості щодо його правильної ідентифікації (Odor emotionally effects the confidence in odor naming). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології", Вип.14. pp. 27-42.

Джонсон, Ф. (Fredrik U. Jönsson) (2010) Використання методу багатофакторного шкалювання у дослідженні основного принципу суджень про легкість вивчення. (Using a multidimensional scaling approach to investigate the underlying basis of ease of learning judgments.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.12). pp. 22-37.

Дмитриев, Д. А. (2010) Теоретический аспект анализа международных резервов. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 359-369.

Дмитриева, Е. Н. (2010) Анализ и оценка конкуренции в финансовом секторе: структурный подход. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 370-382.

Друк, В. Ю. (2010) Проблемы повышения эффективности реального сектора национальной экономики. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 141-147.

Дунай, О. (O. Dynai ) and Довгалюк , Т. (T. Dovgaliuk) (2010) Швидкість читання та продуктивність відтворення тексту з паперових та електронних носіїв студентами. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки” (Вип. 2). pp. 328-336.

Дяк , Л. С. (L. Diak) (2010) Інтерпретація соціальних прогнозів у інтелектуальному фантастичному кіномистецтві. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 20-27.

Дяк , Л. С. (L. Diak) (2010) Парадигма взаємодії творчого і технологічного факторів на сучасному етапі розвитку кіномистецтва. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 34-42.

Діденко, І.Ф. (I. Didenko) (2010) Актуалізація образу ворога у політичному дискурсі екс-президента США Р.Рейгана. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 39-41.

Ж

Жалко, О. (2010) Грошові потоки в оцінці інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 100-106.

Желтовський, В.М. (2010) Study of George W. Bush Politically Correct Preferences in His Addresses to the Nation During the 2nd Presidential Term. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 112-119.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2010) Канонічна творчість в історії Вселенського православ'я (Canonical creation is in history of Universal Orthodoxy). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 56-66.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) and Паніна , Л. (L. Panina) (2010) Особливості українського національно-визвольного руху на Житомирщині (1990 - 1992 рр.) (Features of Ukrainian national liberation church motion are on Zhytomyr region (1990-1992)). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 43-53.

Жуковська, Л. (2010) Релігійно-просвітницька і благодійна діяльність Кирило-Мефодіївського братства в Острозі (1865-1930 рр.). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 118-123.

Журик, С. (2010) Спогади оженинців про переховування євреїв у роки Великої Вітчизняної війни. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 180-184.

Журик, С. (2010) Поховання радянських солдатів в Оженині та його околицях. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 185-187.

З

Заблоцький, Ю.В. (2010) Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 341-346.

Завадська, О. (O. Zavadska) (2010) Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні в контексті перспектив Європейської інтеграції. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 339-352.

Завадська, О. (O. Zavadska) (2010) Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні у контексті перспектив європейської інтеграції (Involution of Constitutionalism and Quasi-authoritarian Regime in Ukraine). Наукові записки «Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України». Серія «Політичні науки», Вип.4. pp. 339-352.

Загоруйко , Н. (N. Zagoruiko) (2010) Листи Василля Стуса як феномен епістолярної творчості. Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Загребельна, Л.В. (L. Zagrebelna) (2010) Особливості формування та діяльності комісій сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-х - середині 80-х рр. ХХ ст.(за матеріалами державного архіву Рівненської області)(Peculiarities of formation and activity of committees for facilitation of control over the observance of the laws about religious cults in 60s – middle of 80s of the 20th century (according to materials of the state archive of Rivne region)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 67-82.

Загребельна, Л.В. (L. Zahrebelna) (2010) Християни віри євангельської на Рівненщині (60-ті – середина 80 –х рр. ХХ ст.)(The Christians of Evangelical Faith in Rivne region (60s – middle of 80s of the 20th century)). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ: зб. наук. праць (Вип.20). pp. 258-261.

Загребельна, Л.В. (L. Zahrebelna) (2010) Корецький жіночий монастир (60-ті – середина 80-х років ХХ ст.) (The Korets Nunnery (60's - middle of 80's of the 20th century). Історичні студії Волинського національного університету ім. Л.Українки (Вип. 4). pp. 104-111.

Загребельна, Л.В. (L. Zahrebelna) (2010) Православ’я на Рівненщині у 60-х – середина 80-х років ХХ ст. (Orthodoxy in Rivne region, 60's - middle of 80's of the 20th century). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип.41). pp. 152-165.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2010) ЛЮДСЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У СМИСЛОВОМУ ПОЛІ ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ. Філософські діалоги’2010. Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження) (Ч.1). pp. 241-247.

Зайцева, С. Г. (2010) Чисті активи як інструмент регулювання діяльності підприємств України. Наукові записки . Серія “ Економіка ”. Фінансова система України (Вип.14). pp. 148-152.

Засєкіна, Л.В. (L. Zasiekina) (2010) Профілі значення слова як функція когніції і культури. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (Вип.14). pp. 66-75.

Заяць, Т. А. (2010) Методологічні основи формування соціального капіталу. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 280-289.

Збитковський, Я. І. (Y. Zbytkovskyi) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Дослідження фоносемантичних властивостей текстів виступів політиків. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 53-65.

Зглюй, Т. В. (T. Zhliui) (2010) Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 4-15.

Зелінська, Л.В. (2010) Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру). Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 112-120.

Земельний, В. and Бондарчук, Я. (2010) Історія Свято-Воскресенського храму міста Острога. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 113-117.

Зубко, А. С. (A. Zubko) (2010) Складені слова в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 46-48.

К

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2010) Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції.(Self-Attitude as a Part of the Emotional and Estimation Component of the I-Concept.). Психологічні перспективи (Вип.15). pp. 72-81.

Каленюк, Я.Ю. (Ya. Kaleniuk) (2010) Синонімічний ряд лексико-семантичного поля "правда". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 49-50.

Камінський, М. (2010) Острог - Отрогожськ: за і проти. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 107-109.

Карлін, М. І. (2010) Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 16-23.

Карлін, М.І.(M. Karlin) (2010) Фінансово-економічні методи державного регулювання аутсорсингу в розвиткових країнах Азії: досвід для України. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 210-220.

Карлін , М. (M. Karlin) and Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання (The problems of forming of the State budget special funds' income base and the ways of solving these problems). Фінанси України (3). pp. 13-21.

Карповець, В.В. (V. Karpovets) (2010) Структуризація парламенту в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 26-32.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2010) Час і його смислові модуси в місті як світі людського буття. Час в дзеркалі науки (Ч. 1). pp. 66-67.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2010) Смислове обрамлення світу міста в романі «Стежка в траві. Житомирська сага» Валерія Шевчука. Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ-ХХІ ст.) (колективна праця). pp. 222-239.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2010) Людське буття в культурно-історичному просторі міста (Human being in the city social-cultural space ). Наукові записки НаОА. Серія: Філософія, Вип.7. pp. 248-256.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2010) Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття (Philosophical-anthropological understanding of a city as a world of human existence). Наукові записки. Серія: Філософія, Вип.6. pp. 28-38.

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2010) Практичний компонент підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). 186-193 .

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2010) Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького (1577-1633) на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 52-60.

Квашук, О. В. (2010) Математичні моделі в оподаткуванні: теорія і практика. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 441-446.

Квашук, О.В. (O. Kvashuk) (2010) Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 430-437.

Квашук, О.В. (O. Kvashuk) (2010) Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту. (Children perception of television information with aggressive and violent content). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 158-166.

Кир'янчук, Б. М (B. Kyrianchuk) (2010) Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б.-І. Антонича. (Hermeneutical Conceptions in Literary-Critical Outlooks of B.-I. Antonych.). Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Кирийчук, В. В. (V. Kyryichuk) (2010) Використання Інтернету в комукативній методиці вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 51-53.

Киркевич, М. С. (2010) Управление затратами и себестоимостью продукции в современных условиях. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 168-177.

Кобетяк , А. (A. Kobetjak) (2010) Проблема невизначеного статусу та юрисдикції Української православної церкви. (The problem of the indefinitestatus and jurisdiction of the Ukrainian Orthodox Church). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 95-103.

Ковалець, Б. М. (B. Kovalets) (2010) Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності галузі. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 335-341.

Коваль, П. В. (2010) Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 178-187.

Коваль, Р.М. (R. Koval) (2010) Абсентеїзм в Україні: особливості та динаміка. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 37-40.

Коваль, С. (2010) Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 23-30.

Ковальчук, І. (I. Kovalchuk) (2010) Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній психології. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 167-176.

Ковальчук, В. М. (2010) Особливості розвʼязання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 447-456.

Ковальчук, Т. (T. Kovalchuk) (2010) Організація туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921-1939) (Organization of tourism on territory of Volyn province in intermilitary period (1921–1939)). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 32-39.

Ковальчук, Т.В. (T. Kovalchuk) (2010) Розвиток релігійного туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (Development of religious tourism on territory of Volyn province in an antimilitary period). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 91-99.

Ковальчук , В. М. (V. Kovalchuk) (2010) Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 438-445.

Ковалюк, Р. (2010) Петро Зотович Андрухов - науковий та громадський діяч ХХ ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 318-325.

Козак, Л. В. (2010) Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 188-195.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2010) Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності. Наукові записки. Серія економіка (Вип.13). pp. 107-113.

Козаченко, А. (A. Kozachenko) (2010) Стереотипи про ЗМК. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 43-48.

Козачок, А. С. (A. Kozachok) (2010) Концепт "UKRAINE" в англомовному просторі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 54-55.

Козачук, К. (K. Kozachuk) (2010) Україна та ЄС на шляху до Угоди про асоціацію (Ukraine and the EU towards an Association Agreement). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 144-153.

Колодкевич , Г. В. (G. Kolodkevych) (2010) Джерела варіативності текстів Василя Стуса. Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Колошук, Н. Г. (N. Koloshuk ) (2010) Дисидентські поетичні послання 1970-х років у порівняльному аспекті (тюремно-табірні вірші В. Стуса та «нізвідки з любов’ю, надцятого квітнепада…» Й. Бродського)(Dissident poetic epistles of the 1970-s in the comparative aspect (prisonous-camp poems by V. Stus and “From nowhere with love, the enth of Marchember” by J. Brodsky). Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Кондратьєва, А.Є. (A. Kondrateva) (2010) Україно-американський контекст: фольклорний та урбаністичний типи магічного реалізму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 56-58.

Кондратюк, О. В. (2010) Вдосконалення механізму фінансування природоохоронної діяльності на підприємстві. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 196-203.

Кононець, П. (2010) Ян Фітцке - дослідник минулого Волинської землі. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 312-317.

Копотілова, Т.Г. (T. Kopotilova) (2010) Лексика моди ХХІ століття (на прикладі англомовних журналів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 59-60.

Коришко, Н. (2010) Облікова політика як фактор впливу на формування фінансових результатів підприємства. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 114-120.

Коробко, О.М. (O. Korobko) (2010) Стан емоційної напруги у навчальному процесі та когнітивно-поведінкові засоби його подолання. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 177-185.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) Діагностика формування національного характеру у студентів. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Вип. 7). pp. 289-298.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СТУДЕНТІВ (Psycholinguistic peculiarities of the students’ national character formation). PhD thesis, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Volhynia national university named after Lesya Ukrainka).

Коротчук, Н.В. (N. Korotchuk) (2010) Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 61-62.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2010) Лексико-стилістичні та перекладознавчі особливості поетичних творів Емілі Дікінсон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 63-64.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2010) Журналістська творчість як один із важливих елементів формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 194-200.

Котюк, І.С.(I. Kotiuk) (2010) Вплив конституційної реформи 2004 р. на інститут президента України. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 212-220.

Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) (2010) Ресурси корпусної лінгвістики при навчанні мови. In: Міжнародна наукова конференція "Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість", квітень 2010, Острозька академія, факультет романо-германських мов. (Unpublished)

Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Тишко , О.В. (O.Tyshko) (2010) Лексикографічний огляд подяки через дієслово "thank". Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Вип. 8). pp. 395-402.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2010) ТРЕНІНГ З КРИПТОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.16). pp. 139-148.

Крайчинський, Е. О. (E. Kraichynskyi) (2010) Позитивно/негативно конотована англійська лексика на позначення характеру музики та звучання музичного твору. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 65-67.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє. ЛітАкцент.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Костянтин Іванович Острозький - муж надзвичайно прославленої діяльності. День.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Реліквія. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. М. (2010) Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за три роки. Національний університет "Острозька академія". (Unpublished)

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) (2010) Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 13-23.

Кратюк, Ю.К. (2010) Uwagi na Temat Fleksji Polskiej Gwary Grуdka Podolskiego. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 343-349.

Кречко, Н. (N. Krechko) (2010) Вплив телебачення на духовність молоді. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 226-233.

Кривицька, О.Р. (О. Kryvyts’ka) (2010) Формування прибутку підприємств у ринкових умовах (Shaping of the profit of enterprises in market environment). PhD thesis, Тернопільський національний економічний університет (Ternopil’ National University of Economics).

Кривко, К. М. (2010) Застосування системного планування діяльності підприємств в умовах кризи. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 204-212.

Кривко, Л. (L. Kryvko) (2010) Особливості семантики індивідуально-авторських новотворів Аркадія Казки. Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. , Вип.2. pp. 256-261.

Криловець , Р. (R. Krylovets) (2010) Філософські пошуки В. Стуса на матеріалі збірки «Палімпсести». Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Криловець , Р. (R. Krylovets) (2010) Філософська поезія В. Стуса на матеріалі збірки «Веселий цвинтар». Філософська поезія Василя Стуса.

Криловець , Р. (R. Krylovets) (2010) Тема смерті в поезії В. Стуса (на матеріалі збірки «Палімпсести»). Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Криловець , Р. (R. Krylovets) (2010) Філософська поезія Василя Стуса на матеріалі збірки "Зимові дерева". Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Крук, А. М. (2010) Конверсія зобов'язань на внески до статутного капіталу: закордонний досвід Польщі та можливості проведення на Україні. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 213-220.

Кручук, Н. (2010) Родовід Миколи Островського по материнській лінії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 128-132.

Кручук, Н. (2010) Дитинство та родовід Миколи Островського. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 133-136.

Кудраєв, А.О. (A. Kurdaіev) (2010) Постструктуралістська опозиція: Мішель Фуко versus Жак Дерріда. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 68-69.

Кужельний , М. В. and Левицька , С. О. (2010) Організація обліку. НУВГП, Рівне.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2010) Транскультурний діалог і стереотипи: теоретичні аспекти взаємозв'язку. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 79-85.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2010) Функціонування етнічних стереотипів в Інтернет-просторі: польсько-український контекст (Operation of ethnic stereotypes in the Internet space: the Polish-Ukrainian context). Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow, Т. 6. pp. 197-204.

Кулакова, Н. Л. (2010) Опыт финансирования производства продукции АПК Беларуси на загрезненных радионуклидами территориях. Фінансова система України. Наукові записки. Серія "Економіка” (Вип.14). pp. 221-229.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2010) Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою (The 1634 Peace Treaty of Polanivka and attempts to form a military union of the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovite Russia). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 3-24.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2010) Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. (Foundation of monasteries in the Chernihiv-Siversk land at the fіrst half of XVII century). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 119-131.

Кульчицька , О. О. (O. Kulchytska) (2010) Специфіка подання інформації про стан підготовки України до ЄВРО-2012 у польських та українських ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 45-56.

Кучер, Т. (T. Kucher) (2010) Молодіжна культура та проблеми ідентичності. (The youth culture and problem of identity.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 56-60.

Кірушок, Ю. (Y. Kirushok) (2010) Становлення церков української православної діаспори у 20-30-х роках ХХ ст. (The Formation of the Churches of Ukrainian Orthodox Diaspora in 20-30th of XX century.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 85-94.

Л

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2010) Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні. Сучасна українська політика (Вип.21). pp. 136-146.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2010) Тенденции организационного развития политических партий Украины. Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах.. pp. 199-210.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2010) Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій. Електроний ресурс. http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=271..

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2010) Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 301-310.

Левицька , С. О.(S. Levytska) (2010) Оцінювання ризиків при впровадженні інноваційних проектів. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 121-129.

Левицька , С. О.(S. Levytska) (2010) Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги до підготовки, система підвищення кваліфікації. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 230-238.

Левченко, В.В. (V. Levchenko) (2010) Невербальні засоби комунікації: особливості міжкультурного спілкування. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 70-72.

Лико, Д. В. and Гущук, І. В. (2010) Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини. Other. РДГУ, Рівне.

Лисенко, О.С. (2010) Проблема визначення терміну, його диференційних властивостей та вимог до нього. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 405-410.

Лишень, В. (2010) Церковне життя Острога на сторінках «Волынских епархиальных ведомостей» початку XX ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 124-127.

Лубська, М.В. (M. Lubska) (2010) Особливості фальсафа у контексті створення, розробки ідеальних, умоглядних систем для реалізації суспільно-релігійних потреб (Features of falsaf are in the context of creation, developments of the ideal, speculative systems for realization of publicly-religious necessities). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 132-142.

Лукавська, А. В. (А. Lukavska) (2010) Комп'ютерний жаргон в сучасній англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 73-74.

Лукавська, Е. В. (Е. Lukavska) (2010) Актуальність методики навчання швидкому читанню іноземною мовою з використанням комп'ютерних технологій у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 75-76.

Лук’яненко, О. В. (2010) Оподаткування доходів від капіталу у відкриті економіці. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 24-31.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2010) Буллінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). Українознавчий альманах (Вип. 4). pp. 126-131.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2010) Гендерні особливості когнітивного стилю у дослідженнях британських вчених. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 193-198.

Ліпич, Л, and Чуліпа, І. (2010) Моніторинг і його роль у визначенні фінансово-економічної стійкості машинобудівних підприємств. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 130-140.

Лісовський, О. П. (2010) До сутності додаткової вартості в контексті української школи фізичної економії. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 518-527.

М

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2010) Особливості лексикографічного представлення авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках. Наукові записки. Серія „Філологічна”, Вип.17. pp. 256-264.

Максимчук, Віталій (2010) Авторські новотвори з компонентами на позначення об’єктів невидимого світу (на матеріалі сучасної поезії Рівненщини). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (509). pp. 274-279.

Максимчук, Віталій and Максимчук, Галина (2010) „Золотодзвонні пісні вириваються з серця невпинно…”. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Іван Світличний. Ігор Калинець. Григорій Чубай : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. - (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія”)., Вип. 4. pp. 484-488.

Манько, М. (2010) Новомалин в роки національно-визвольної війни 1648-1657 рр. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 110-112.

Манячук, Ю.В. (Yu. Maniachuk) (2010) Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комунікації (на прикладі англійських та українських культур). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 79-80.

Мартин, О. М. (2010) Розвиток ринку сільськогосподарських земель та іпотечне кредитування. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 383-390.

Мартинюк, Р. С. (2010) Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці. Вибори та демократія ( 2-3 ). pp. 69-77.

Мартинюк, Р. С. (2010) Дилема політики і права в новітньому вітчизняному конституційному процесі. Наукові записки. (Серія “Політичні науки”) (Вип. 4). pp. 290-300.

Мартинюк, Р. С. (2010) Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз. Вибори та демократія (1(23)). pp. 54-62.

Мартинюк, Р. С. (2010) Теоретико-правові підходи до визначення конституційно-правового статусу президента у змішаній республіці. Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1. pp. 220-222.

Мартинюк, Р. С. (2010) Зміна формату влади за змістом Проекту Закону України “про внесення змін до Конституції України”, запропонованим Президентом України. Соціальний захист та забезпечення інвалідів. − Матеріали науково-практичної конференції. pp. 26-31.

Мартинюк, Р. С. (2010) Партійна система України та регіональні чинники в її розвитку. Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць, 9. pp. 180-192.

Мартинюк, Р. С. (2010) Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, внесеного до Верховної Ради України 31 березня 2009 р. Часопис Національного університету “Острозька академія” (№ 2). pp. 28-33.

Маруха, І.В. (I. Marukha) (2010) Лексико-семантичне поле поняття "симпатія". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 81-82.

Марчук, О. (O. Marchuk) (2010) Психолінгвістичні особливості прийомів сугестії (на матеріалі українських телепередач). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 104-111.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМI: гендерний аспект (Reprezentaciya of appearances of modern man is in printing mass-media: genderniy aspect). Наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип.16). pp. 190-196.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Соціорелігійний аспект конструювання стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ. (Socio-religious aspect of constructing of stereotypic models of woman's gender identity in printed mass-media.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 126-139.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами (Structurally semantic types of titles with lexical gendernimi components). Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Мовознавство" (Ч.2). pp. 77-81.

Маслова, Ю.П. (2010) Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ: гендерний аспект. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 190-195.

Маслова, Ю.П. (Y. Maslova) (2010) Релігійно-міфологічне підгрунтя гендерних стереотипів (Religio-Mythological Foundation for Gender Stereotypes). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 143-148.

Матвійчук, О. (2010) Методичні засади оцінювання підземних вод. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 141-149.

Матвійчук, Т.С. (T. Matviichuk) (2010) Стильова специфіка комедій О. Уайльда та Б. Шоу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 83-84.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2010) Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі. (The problem of research morality in cognitive paradigm.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 199-206.

Мацукевич, В. В. and Ильючик, Т. В. (2010) Развитие агроэкотуризма в зоне "Пинское Полесье" с учетом использования туристско-рекреационного потенциала. Фінансова система України . Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 230-237.

Мацьківська, Л. А. (L. Matskivska) (2010) Гендерна стереотипізація та характерні риси жіночого дискурсу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 85-87.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні. Наукові праці. Політологія, 149 (137). pp. 14-20.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". . pp. 274-289.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг. Полис (5). pp. 17-37.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2010) Еліти в Україні до і після „помаранчевої революції". Політичний менеджмент (2). pp. 38-55.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2010) Трансформація політичного режиму в Україні до і після «Помаранчевої революції» (інституційна інтерпретація) (Transformations of political regime in the Ukraine, before and after the Orange Revolution (institutional interpretation)). Przwodztwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badan, 1. pp. 548-570.

Микуцька, Н. (N. Mykutska) (2010) Семантика авторських лексичних новотворів у поетичній творчості Едварда Стріхи. Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. , Вип.1. pp. 143-148.

Мицько, І. (2010) Загадки родоводу князів Острозьких. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 3-10.

Мозоль, М. (M. Mozol) (2010) Клієнтелістські мережі в період президентства В. Ющенка. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 61-68.

Момоток, О. (O. Momotok) (2010) Феномен політичного руху. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 91-98.

Момоток, О. (O. Momotok) (2010) Стан інформаційного поля особистості після Президентських виборів 2010 року. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 203-209.

Мізерний, Я. А. (Ya. Mizernyi) (2010) Особливості вживання часових форм у публіцистичному та газетному стилях канадської періодики. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 96-97.

Мінохіна, І. М. (2010) Кредитні деривативи як інстремент - ризик менеджменту та індикатор кризових явищ. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. (Вип.14). pp. 324-329.

Мініч, Л.С. (2010) Парадигма флоролексем у творах Миколи Вінграновського. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 486-491.

Мірошниченко, О. (2010) Податкова система України та її роль у забезпеченні національної економічної безпеки. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 31-38.

Н

Назарук, Вікторія (2010) Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз. In: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні», , 12-13 квітня 2010 року, Національний університет "Острозька академія". (Submitted)

Насєдніка, О. (O. Nasedkina) (2010) Психологічні особливості інформаційного впливу на політичний вибір студентів. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 112-118.

Наукова бібліотека, Острозька академія (2010) Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія"(відеофільм). [Video]

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичні науки, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.13 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка (Вип.15). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Нельга, О. В. (O. Nelga) (2010) Україна як міграційний феномен: історичні екскурси, порівняння та оцінки. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 210-236.

Никонова, Н. (2010) Стан освіти на Шепетівщині наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 150-155.

Новоселецька , С.В. (2010) Вплив глобалізаційних процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 223-231.

О

Овсійчук, Г. (H. Ovsiichuk) (2010) Прикметникові новотвори у поетичному лексиконі Івана Драча. Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]., Вип.1. pp. 149-156.

Овчинникова, М. М. (2010) Оптимізація структури інвестиційних вкладень у ризиковані активи. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 391-396.

Оксентюк, Н.В. (N. Oksentiuk) (2010) Здібність до рефлексії як фактор когнітивної інтеграції суб'єкта. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". -. pp. 207-213.

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2010) Гендерна асиметрія та її місце у мовленні. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 98-100.

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2010) Роль ЗМІ у задоволенні інформаційних потреб громадан (на регіональному рівні). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 55-61.

Охріменко, Г. (2010) Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації», Вип.2. pp. 237-245.

Охріменко, Г. and Собуцька, К. (2010) Прясла пізньотрипільської культури із Західної Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 227-235.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2010) «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу. ("Competency" and "competence" as leading concepts of the competence aproach). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.15). pp. 202-211.

Павловець, В. (2010) Магдебурзьке право в Берестечку. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 94-96.

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2010) Адам Єжи Чорторийський і зовнішня політика Росії на початку ХІХ ст. ( Adam Jerzy Czartoryski and foreign policy of Russia in the early nineteenth century). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 22-32.

Павлюк, Г.В. (H. Pavliuk) (2010) Баптисти Волинської губернії та російська імперія. До питання про державно-церковні відносини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (Baptists of Volyn province and the Russian Empire. On the question of church-state relations (in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 167-178.

Павлюк, М. (M. Pavliuk) (2010) 3D формат як новітня інформаційна технологія. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 49-54.

Павлюк, Т. (Т. Pavliuk) (2010) Передвступна допомога Європейського Союзу для Хорватії (Pre-accession EU assistance to Croatia). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 105-118.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2010) Культурні коди Еросу і Танатосу як репрезентанти свідомості сучасного соціуму (за драмою М. Метерлінка "Там всередині"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 101-103.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2010) Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» (Вип.14). pp. 3-10.

Пащук, І. (2010) Острог і Острожчина у творчості Олени Пчілки. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 289-291.

Пелипенко, О.А. (2010) Концепт малої відстані в іспаномовній прозі. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 78-84.

Петрович, В. (2010) Роль меценатів у культурно-освітньому розвитку міста Володимира XVI-XVIII ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 88-93.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2010) Католицька комунікативна система. Наукові записки. Серія «Культура та соціальна комунікація», Вип.2. pp. 106-114.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2010) Проблема символу і природи творчості у психоаналізі (Problem of symbol and nature of creation in a psychoanalysis ). Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.6. pp. 246-255.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2010) Конфесійні особливості протестантської комунікативної системи (The confessional features of protestant communicative system). Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010), Вип.5. pp. 467-471.

Пилипів, Н. І. (2010) Нормативний метод у межах центрів відповідальності — важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 238-245.

Плиска, Ю. (Yu. Plyska) (2010) Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології". (Вип.14). pp. 231-247.

Подворна, О. (О. Podvorna) (2010) Стратегічне партнерство Росії та США: економічна площина (U.S. – Russia Strategic Partnership: economic dimension). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 86-96.

Подганюк, Н. Б. (2010) Система пенсійного забезпечення України: проблеми та шляхи вирішення. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 290-296.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2010) Художньо-виражальні функції індивідуально-авторських прикметників в українській поезії ХХ століття. Наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.17. pp. 315-320.

Поліщук, Я. (Y. Polishchuk) (2010) Василь Стус і український окциденталізм. (Vasyl Stus and Ukrainian intellectual westernizer.). Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2010) ДОСТОВІРНЕ (ІСТИННЕ) ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ — ЗАПОРУКА ЇХ ПРАВИЛЬНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Вісник Академії адвокатури України (1(17)). pp. 180-182.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2010) Органи розслідування за КПК Франції 1808 р. (Investigative bodies under the CCP of France 1808). Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»]. pp. 656-659.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2010) Ґенеза принципу презумпції невинуватості у кримінальному процесі Франції (Genesis of the presumption of innocence principle in the criminal procedure of France). Часопис Академії адвокатури України (№4). pp. 1-4.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Нова, заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі. Адвокат, 12 (123). pp. 8-11.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р. (The system of investigation bodies and their powers according to the Criminal Procedure Code of France 1808). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10pvokfr.pdf (2).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії(Reforma and kontrreforma of the criminal legal proceeding in Italy). Адвокат (8(119)). pp. 10-15.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2010) Інститут слідчого судді у історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) ( The institution of the court triers in criminal procedure of France (before the Code of Criminal Procedure, 1808)). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (№1).

Прасюк, О. В. (2010) Компаративний аналіз електоральної та вибірково- опитувальної громадської думки. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Вип.25. pp. 75-78.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2010) Громадська думка як суспільно-політичний феномен. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 246-255.

Приварникова, І. Ю. and Галенко, А. В. (2010) Оцінка економічного регулювання екологічної складової діяльності ТНК у країнах-реципієнтах. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 246-254.

Прокопович, Н.І. (N. Prokopovych) (2010) Дослідження лексичних засобів вираження позитивної та негативної вербальної оцінки у повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 108-110.

Пшенична, О.Ю. (O. Pshenychna) (2010) Особливості психолінгвістичних досліджень письмових текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 111-113.

Пшеничний, Ю. (2010) До питання про літописний Дубен. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 236-246.

Пшеюк, О. О. (2010) Система управління еколого-інноваційним розвитком водогосподарського комплексу України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 255-261.

Півень, І.В. (I. Piven) (2010) Переклад неособових форм дієслів з української мови на англійську. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 106-107.

Р

Райбедюк, Г. Б (G. Raibediuk) (2010) Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей. філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Рибак, А (A. Rybak) (2010) Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 153-167.

Рибак, Г.В. (H. Rybak) (2010) Особливості політичного режиму в Україні в період президенства В. Ющенка. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 84-97.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2010) Самоврядування міст Південно-Східної Волині в кінці XVI - першій половині XVII століття. Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 4). pp. 76-87.

Роганова, М.О. (M. Rohanova) (2010) Відображення невербальних засобів спілкування (НЗС) у лексикографічних джерелах на прикладі англійської, української та російської мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 114-117.

Романчук, О. (2010) Матеріали до топоніміки міста Острога. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 196-199.

Романюк , В. Л. (V. Romaniuk) (2010) Сигнальні системи та проблеми мислення особистості норми і патології (Signal system and problems of thinking of personality in health and disease). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 248-259.

Рудько, С. (S. Rudko) (2010) Проблема „національної ідентичності" українських політичних діячів доби Української революції 1917 - 1921 pp. Historia-mentalnosc-tozsamosc. Studia z historii, historii historiogrqfii s metodologii historii.. pp. 273-280.

Руй, О. (2010) Життя і служіння архиепископа Симона (Івановського Семена Васильовича). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 138-143.

Руй, О. (2010) Життя та діяльність Преосвященного Федора (Олександра Рафальського). 1895-1955. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 144-149.

Руська, Р. (2010) Моделювання процесу надходження коштів до кредитної спілки. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 457-462.

Рябчикова, Ф. and Надольська, В. (2010) Етнографічна аспірантура при волинському науково-дослідному музеї (1927-1931 рр.). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 296-305.

С

Савич, К. (K. Savych) (2010) Репрезентація жіночих образів у літературних творах О. Кобилянської, Лесі Українки та О. Забужко (The representation of female’s appearances in literary works of O.Kobylanska, Lesya Ukrajinka and O. Zabuzhko). Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010), Вип.5. pp. 252-256.

Савчак, М. (M. Savchak) (2010) Періодизація російсько-американських відносин у постбіполярну епоху (Periodization of Russian and American relations in postbipolar age). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 133-143.

Савчук, С. (2010) Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 39-47.

Санжаревський, О. (O. Sanzharevskyi) (2010) Воєно-політична доктрина Республіки Білорусь - основні пріорітети. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 88-96.

Сахнюк, О.С. (2010) Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 160-167.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі. Науковий вісник, №16 ((17)). pp. 183-192.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 209-215.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі ХХ ст.(Peculiarities of the reorganization of the Polish regions in the XX century). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 77-85.

Семенюк, Л. (2010) Перемилю - Магдебурзьке право. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 97-102.

Сидор, І. (2010) Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 48-56.

Сидорович, О. (2010) Фіскальні реформи Петра І. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 57-63.

Сидорук, М. (M. Sydoruk) (2010) Роль внутрішніх і зовнішніх чинників у процесі європейської інтеграції Польщі: уроки для України. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 361-367.

Сидорук, М. (M. Sydoruk) (2010) Особливості інтеграції держав Балтії до ЄС (The features of integration of the Baltic States to the EU). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 97-104.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) (2010) Польське бачення східної політики Європейського Союзу. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 188-198.

Сидорук, Т. (T. Sydoruk) (2010) Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу (The positions and interests of Member States in creating a modern EU Eastern policy). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 66-76.

Синчак, В. (2010) Mісцеве оподаткування в Україні: проблеми запровадження та їх розв’язання. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 64-75.

Синчак, В. П. (2010) Класифікаційна ознака реклами як детермінанта податкової ставки. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 32-39.

Скорода , Ю. В. (Y. Skoroda) (2010) Проектний менеджмент в контексті реалізації регіональних соціальних проектів в Україні: специфіка та перспективи (з досвіду реалізації фестивалю етнічної культури "Галас-2008" у Рівненській області). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 133-140.

Слободян, М.В. (2010) Концепт як одиниця когнітивних досліджень. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 276-284.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2010) Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни. (The Development of the Ukrainian Autocephalous Movement at the Beginning of the German-Soviet War). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 146-153.

Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov) (2010) Невідома спроба скасувати анафему на гетьмана Івана Мазепу в роки Другої світової війни (The Unknown Attempt to Cancel Anathema on Hetman Ivan Mazepa during the World War II). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 226-231.

Смолярчук , Є. (Ye. Smoliarchuk) (2010) Медіаполітична ситуація в сучасній Україні: до постановки проблеми. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 119-126.

Совтис, Н.М. (2010) Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 191-197.

Соколовський, Д. Б. (2010) Оптимізація рішень інвесторів щодо обсягів розміщення капіталів. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. pp. 463-470.

Сорокіна, Л. В. (2010) Застосування інструментарію теорії нечітких множин для діагностики функціонування системи менеджменту будівельних підприємств. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 471-480.

Старіш, О. (O. Starish) and Козубський, В. (V. Kozubskyi) (2010) Глобалізація як чинник руйнування держави-нації. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки" (Вип.4). pp. 4-19.

Стасюк, І.С. (І. Stasiuk) (2010) Методика навчання читання студентів 1 курсу мовних спеціальностей на основі автентичних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 132-133.

Столярчук, Б. (2010) Маловідомі сторінки життя фольклориста Сергія Козицького. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 306-311.

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2010) Механізм захисту прав та основних свобод засудженого (The mechanism of protection of the rights and basic freedoms of the convict). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (2). pp. 48-50.

Сіліванова, І.М. (I. Silivanova) (2010) Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "купівлі". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 127-129.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2010) Особливості міжособистісної комунікації в групах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 130-131.

Сірачук, С. (S. Sirachuk) (2010) Основні характеристики Інтернет-ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 220-225.

Т

Талавіра, Є. В. (2010) Особливості аналізу інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства залізничної галузі. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 262-269.

Талашук, К. (K. Talashuk) (2010) Медійно компетентна аудиторія нових медіа. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 5-15.

Талашук, К. Ф. (K. Talashuk) (2010) Специфіка показників медійної компетентності в розрізі протидії стратегії управління смислами в засобах масової комунікації. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 141-150.

Тимощук, А. (A. Tymoshchuk) (2010) Засоби масової інформації як політичний інститут (на прикладі регіональних періодичних видань). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 142-149.

Тишко, О.В. (2010) Когнітивні структури репрезентації знань. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 236-241.

Ткачук, І. (І. Tkachuk) (2010) Діяльність богословської секції при Товаристві імені Петра Могили в Луцьку. (Activities of theological section at Petro Mohyla Community in Lutsk). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 154-161.

Ткачук, Я. (2010) Віталій Максименко - перший будівничий "Козацьких Могил". Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 292-295.

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2010) Суб'єктивна оцінка як смисловий компонент поетичного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 134-135.

Токар , О. (O. Tokar) (2010) Європейський вектор та нова якість інформаційної політики України. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 328-338.

Топішко, І. І. (2010) Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 528-542.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2010) Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності (Denationalization and privatization: how to balance the expectations and aspirations, results and reality). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14). pp. 528-542.

Топішко, І.І.(I. Topishko) (2010) До питання про витоки та шляхи подолання економічної кризи в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 404-413.

Топішко, Н. П. (2010) Методика оцінки рівня особистого соціального захисту із застосуванням теорії нечітких множин. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 481-491.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 467-480.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Соціальний захист населення і роль держави як виразника загальнонаціонального інтересу (Social protection and the role of government as an expression of national interest). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 76-78.

Торчук, А. (A. Torchuk ) (2010) Роль ЗМІ у ПР. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 210-214.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2010) Політичні відносини України і Республіки Польща. 1991-2010 рр. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 121-133.

Троцюк, М.М. (M. Trotsiuk) (2010) Стан національної безпеки України в постпомаранчевий період. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 119-131.

Тручок, Г.І. (H. Truchok) (2010) Лінгвістична термінологія в сучасній англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 136-137.

Тунцева, З. (2010) Олексій Іванович Троценко - ветеран, енергетик, людина. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 192-195.

Турович, А. A. (2010) Перспективи розвитку бечмаркінгу в Україні. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 543-549.

Ф

Федів, Р. (2010) Напрямки удосконалення обліково-аналітичного забезпечення бюджетного фінансування на виконання бюджетних програм. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 76-84.

Федів, Р. Є. (2010) Організація аналізу виконання бюджетних програм для системи Держводгоспу. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 40-47.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2010) Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями. (Rivne interchurch advice as standard of mutual understanding and collaboration is between Christian confessions). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 162-166.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2010) Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини (Spheres of religious and social work of public organizations of Rivne region). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 262-268.

Філонік , С. (S. Filonik) (2010) Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), Вип.89 (Ч.3). pp. 214-219.

Х

Хабета, І.М. (2010) Бінарність у романі-дистопії Маргарет Етвуд "Орикс і Крейк". Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 284-292.

Харчук, О. А. (2010) Особливості формування бренду комерційного банку України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 330-336.

Харчук, О. А.(O. Kharchuk) (2010) Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 414-421.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2010) Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції). pp. 432-436.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2010) Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід ”// Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 25-26 березня 2010 року.. pp. 121-123.

Хеленюк, О.А. (О. Kheleniuk) (2010) Роль регіональних друкованих ЗМІ у формуванні політичних настроїв громадян (на прикладі Рівненської області). Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 237-256.

Хмарук, Ю. В. (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до державного бюджету України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 48-56.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (Increase income from the state property to the State budget of Ukraine). Фінансова система України : [зб. наук. праць] (Вип.14). pp. 48-56.

Ходюк , О. (O. Khodiuk) (2010) Тарас Шевченко у творчості Галини Комарівни (Комарової). Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2010) ПРОГРАМОВАНЕ НАВЧАННЯ. ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ Серія філол. (Вип.50). pp. 135-143.

Хом'як, І. М. (I. Khomiak) (2010) Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок. Наукові записки. Серія "Філологічна". (In Press)

Хомич, Т. М. (T. Khomych) (2010) Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім'ї. (Physical violence as a form of family violence). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право": [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf (2).

Хотюк, О.Б. (O. Khotiuk) (2010) Лексико-стилістична характеристика семантичного поля "здоров"я". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 140-142.

Худолій , А. О.(A. Khudolii) (2010) Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Ц

Цвик, А.В.(A. Tsvyk) (2010) Вербальні та невербальні засоби спілкування на позначення вибачення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 143-145.

Цолін, Д.В. (D. Tsolin) (2010) Первісний Пролог (бут. 1-11) за таргумом Псевдо-Йонатана: переклад українською мовою. Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 289-324.

Ч

Чепурняк, Т. О. (Сhepurniak) (2010) Образна система поезій у прозі В. Голоборотька та М. Воробйова. Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Чернецька, В.В. (V. Chernetska) (2010) Лексико-стилістичні особливості стилю художньої літератури на прикладі книги Майкла Мура “Dude, Where’s My Country?”. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 146-147.

Чиж, Н. (N. Chyzh) (2010) Екзистенційний вимір свободи людини у "щоденнику" Олеся Гончара. Філософська поезія Василя Стуса. (In Press)

Чирва, О. В. (2010) Обзор состояния промышленности Украины и предпосылки ее реструктуризации. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 397-404.

Чириця, І.Д. (I. Chyrytsia) (2010) Особливості електоральної поведінки громадян України на президентських виборах у 2010 р. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 132-141.

Чуйкіна, В. (V. Chuikina) (2010) Вплив реклами на формування стереотипів у молодіжному середовищі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 182-187.

Ш

Шандрук, О. М. (2010) Муніципальні запозичення як джерело фінансування місцевих бюджетів. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 57-63.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2010) Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи її вирішення (Problems of providing of religious safety of Ukraine and ways of their decision). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 167-175.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2010) Стан та шляхи врегулювання проблем державного кордону між Україною та Білоруссю (The state and ways of settlement of problems of state boundary are between Ukraine and Belarus). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 165-172.

Шаправський, С.А. (S. Shapravskyi) (2010) Основні символічні зображення ордену розенкрейцерів (Basic symbolic images of order of the Rosicrucian order). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 325-334.

Шапран, Н.В. (2010) Теоретичні передумови вживання компліменту в українській, англійській та французькій комунікативних культурах. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 334-342.

Швая, Т. (T. Shvaia) (2010) Роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера регіонального рівня. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 159-160.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Політичний дискурс: проблема реалізації політики поміж текстом і контекстом. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 151-159.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Політика в часи нетократії: проблема реалізації влади в інформаційному суспільстві. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 73-83.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) "Видимі" й "невидимі" межі Європи: соціокультурний та політичний аспекти. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки" (Вип.4). pp. 69-78.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Філософ і політика: до проблеми формування політичної культури. Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип. 6). pp. 18-27.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) БІОПОЛІТИКА ЯК ПАРАДИГМА РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОГО В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ. Наукові записки. Серія «Філософія» (Вип. 7). pp. 59-70.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія. Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць (Вип.11). pp. 327-335.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: ХАННА АРЕНДТ, ЛЕО ШТРАУС. Наукові записки. Серія «Філософія» (Вип. 6). pp. 12-19.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Культурна ідентичність та глобалізація. (Cultural identity and globalization.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності : глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 4-15.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2010) Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму на Рівненщині. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 160-166.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2010) Тенденції розвитку віртуального туризму. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 178-180.

Шимко, О. В. (2010) Соціальний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 297-304.

Шишкін , І. (I. Shyshkin) (2010) Україна в геополітичних концепціях польського "лондонського табору" в 1939 - 1945 рр. (Ukraine in the geopolitical concepts of Polish “London camp” in the 1939-1945.). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 40-56.

Шишкіна, К.М. (K. Shyshkina) (2010) Фрейм як одиниця знання. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 150-152.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2010) Використання методу кейс-стаді при викладанні соціології. (Using of method of Case study at teaching of discipline “Sociology”.). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (Вип.16).

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Кризисные факторы использования коммуникативных стратегий в местном самоуправлении. В мире научных открытий, №4 (16). pp. 154-156. ISSN 2072-0831

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Вивчення курсу "Теорія журналістики". [Teaching Resource]

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Феномен ідентичності як спосіб творення комунікативного простору і соціального буття (The phenomenon of identity as factor of creation of the communivatiove space and social being). Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010), Вип.5. pp. 304-320.

Шугай, М.А. (М. Shugay ) (2010) Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів важливих для професійного становлення майбутніх психологів (An application of gestalt approach for studying cognitive processes in professional formation which are important for future psychologist). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск: "Актуальні проблеми когнітивної психології" (Вип.14). pp. 320-326.

Шульжук, Н. (N. Shulzhuk) (2010) Сленг як нелітературний пласт сучасної української лексики. Наукові записки. Серія "Філологічна". (Submitted)

Шумак, Ж. Г. (2010) Использование экономико-математического моделирования для снижения материальных затрат. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 492-498.

Шустак, Ю.І.(Yu. Shustak) (2010) Глобалізація та англіцизми в українській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 153-154.

Ю

Юревич, Л. М. (2010) Державний борг в умовах кризи. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.14). pp. 405-412.

Я

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2010) Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині XVI-XX століть: історична ретроспектива (Tartarian Muslim population in the south-eastern Volynia: historical retrospection). Наукові записки. Серія "Історичні науки" (Вип. 2). pp. 186-196.

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2010) Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму (Taqi ad-Din ibn Taymiyah (1263 – 1328) and his Conception of the Development of Religion (On the Basis of the Work “A Statement about the Love”)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 343-356.

Якуніна, К. (Yakunina K.) (2010) Становище Римо-католицької громади в м. Острога ХХ ст.(Position Ostrog's Catholic societies in XX century). Наукові записки. Серія "Історичні науки" (Вип. 2). pp. 205-210.

Янко, І. (I. Yanko) (2010) Соціальні мережі як засіб впливу та контролю життя українського суспільства. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 273-274.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2010) Вивчення фольклору як спосіб усвідомлення культурної ідентичності: творчі стосінки П. Куліша з українськими фольклористами першої половини - середини XIX ст. (The investigation of folklore as factor of recognition of cultural identity: relations of P. Kulish with Ukrainianfolklorists of XIX century.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 627-644.

Янчук, К.О. (2010) Мовна об'єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови). Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 301-305.

This list was generated on Mon Mar 19 23:26:56 2018 EET.